Cục Bưu điện Trung ương chuẩn bị phục vụ kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIII bằng hình thức trực tuyến

Cục Bưu điện Trung ương chuẩn bị phục vụ kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIII bằng hình thức trực tuyến

VietTimes -- Trong đại dịch Covid-19, Cục Bưu điện Trung ương (Bộ TT&TT) đã đảm bảo thông tin liên lạc trong mọi tình huống, đặc biệt là việc chuẩn bị phục vụ các cuộc họp trực tuyến. Hiện nay Cục đang triển khai chuẩn bị phục vụ kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIII bằng hình thức trực tuyến.
Ba lãnh đạo cấp cao sẽ tuyên thệ lần 2, phê chuẩn lại thành viên Chính phủ trong tháng 7

Ba lãnh đạo cấp cao sẽ tuyên thệ lần 2, phê chuẩn lại thành viên Chính phủ trong tháng 7

VietTimes -- Sáng 13/6, UBTVQH đã họp và cho ý kiến về công tác chuẩn bị kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV. Theo đó, kỳ họp lần này quốc hội sẽ bầu các chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội và Chánh án TANDTC sẽ tuyên thệ trung thành với tổ quốc, với nhân dân và Hiến pháp.