Tân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ nhậm chức

VietTimes -- Theo công bố của Ban kiểm phiếu, ông Nguyễn Xuân Phúc nhận được tỉ lệ tán thành cho chức danh Thủ tướng Chính phủ là 90,28%, tỉ lệ không tán thành 8,91%. Cụ thể, có 446/490 ĐB có mặt đồng ý và 44 ĐB không đồng ý.

Tân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ trước quốc dân đồng bào

Tân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ trước quốc dân đồng bào

Ra sức phấn đấu, rèn luyện

Tuyên thệ nhậm chức trước QH, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói : "Tôi xin trân trọng cảm ơn QH đã tín nhiệm bầu tôi giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam. 

Trước cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước QH, trước đồng bào và cử tri cả nước, tôi xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam. 

Tôi nguyện ra sức phấn đấu, rèn luyện để hoàn thành tốt các nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó".

Theo Hiến pháp 2013, Thủ tướng Chính phủ là người đứng đầu Chính phủ, chịu trách nhiệm trước QH về hoạt động của Chính phủ và những nhiệm vụ được giao; báo cáo công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trước QH, UB Thường vụ QH, Chủ tịch nước.

Thủ tướng Chính phủ có nhiệm vụ và quyền hạn lãnh đạo công tác của Chính phủ; lãnh đạo việc xây dựng chính sách và tổ chức thi hành pháp luật; lãnh đạo và chịu trách nhiệm về hoạt động của hệ thống hành chính nhà nước từ trung ương đến địa phương, bảo đảm tính thống nhất và thông suốt của nền hành chính quốc gia.

Video Tân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ:

Ông Nguyễn Xuân Phúc sinh ngày 20/7/1954, quê quán tỉnh Quảng Nam, cử nhân kinh tế, lý luận chính trị cao cấp.

Ông đã kinh qua các cương vị ủy viên Thường vụ tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, Phó Chủ nhiệm thường trực Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016.

Ông là ủy viên Ban chấp hành TƯ Đảng 3 khóa (10, 11, 12), ủy viên Bộ Chính trị khóa 11, 12, ĐBQH khóa 11 và 13.