ADB là đối tác phù hợp để đưa kinh tế số Việt Nam đạt 20% GDP vào năm 2025

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Đây là nhận định của Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng tại buổi lễ ký kết giữa Bộ TT&TT với ngân hàng ADB về hợp tác phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.
Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng và đại diện ngân hàng ADB ký biên bản hợp tác.
Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng và đại diện ngân hàng ADB ký biên bản hợp tác.

Phát biểu tại lễ ký kết, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng đánh giá cao năng lực của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) trong thời gian ngắn đã thu xếp nguồn lực để hỗ trợ Bộ nghiên cứu, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế số, xã hội số; sửa đổi, bổ sung Luật Giao dịch điện tử và Kinh tế số, Dự thảo Luật Công nghiệp Công nghệ số.

Đồng thời Thứ trưởng cũng cho rằng: “Ngân hàng ADB là đối tác phù hợp để thực hiện kế hoạch này khi mà Chiến lược đối tác quốc gia Chính phủ số 2021-2025 của ADB đã đặt kinh tế số là trọng tâm và cùng hướng tới mục tiêu chung đưa kinh tế số của Việt Nam đạt 20% GDP vào năm 2025”.

Trong thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng đề nghị Ngân hàng ADB cùng phối hợp xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động hợp tác cụ thể nhằm hỗ trợ nghiên cứu, xây dựng khung pháp lý, chính sách, giải pháp đột phá thúc đẩy nền kinh tế số, đồng thời phối hợp tìm kiếm nguồn lực hỗ trợ phát triển các nền tảng số quốc gia để thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số một cách toàn dân và toàn diện.

Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng mong muốn ADB tiếp tục nghiên cứu và thúc đẩy đầu tư vào các dự án hạ tầng số, hạ tầng ICT, hạ tầng viễn thông làm nền tảng thúc đẩy kinh tế Việt Nam phát triển nhanh và bền vững đồng, thời chia sẻ các quan điểm về cách đạt được một xã hội số toàn diện, bền vững, an toàn đáng tin cậy và đổi mới.

Phát biểu tại lễ ký kết, Ông Andrew Jeffries - Giám đốc quốc gia của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tại Việt Nam cho biết, ADB nhận thức được tầm quan trọng của số hóa trong chương trình nghị sự phát triển bền vững. Tháng 3/2018, ADB đã thành lập một nhóm chuyên trách thúc đẩy chương trình về kiến thức, đổi mới và chính sách về công nghệ số. Đơn vị Công nghệ số của ADB sẽ hợp tác chặt chẽ với Văn phòng Đại diện thường trú của ADB tại Việt Nam trong việc hợp tác và hỗ trợ Bộ TT&TT thúc đẩy chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Ông Andrew Jeffries tin tưởng: “Một môi trường thuận lợi cho việc áp dụng các công nghệ kỹ thuật số và thúc đẩy một hệ sinh thái khởi nghiệp thúc đẩy sự đổi mới sẽ là những yếu tố quan trọng dẫn đến thành công. Việt Nam có thể tạo dựng thành công của mình bằng cách thu hút đầu tư vào ngành công nghệ, phát huy tài năng và kỹ năng công nghệ, đồng thời đẩy nhanh tốc độ tăng năng suất thông qua quá trình chuyển đổi số này”.