70 nghìn lao động làm việc cho tổ hợp Samsung Bắc Ninh, tạo ra 30,4 tỷ USD

VietTimes – Tính đến hết năm 2019, tổng vốn đầu tư đăng ký của tổ hợp Samsung là gần 9,2 tỷ USD, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 30,4 tỷ USD, sử dụng gần 70 nghìn lao động, đóng góp tỷ trọng đáng kể vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Ninh. 
Khu vực nhà ăn của công nhân Công ty Samsung tại Việt Nam. Ảnh: Samsung Global Newsroom.
Khu vực nhà ăn của công nhân Công ty Samsung tại Việt Nam. Ảnh: Samsung Global Newsroom.

Trước những cơ hội hợp tác từ tổ hợp Samsung đầu tư trên địa bàn, UBND tỉnh Bắc Ninh vừa họp bàn cách giúp doanh nghiệp trong nước nâng cao năng lực cung ứng sản phẩm, dịch vụ cho tổ hợp Samsung trên địa bàn tỉnh.

Sau hơn 10 năm đầu tư và hoạt động tại Bắc Ninh, ngoài lĩnh vực cung ứng nguyên vật liệu, linh kiện trực tiếp cấu thành sản phẩm, Tổ hợp Samsung còn tạo ra cơ hội rất lớn đối với các loại hình sản phẩm dịch vụ phụ trợ khác như: lương thực thực phẩm, an ninh, môi trường, vận tải, khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho người lao động...

Đây cũng chính là cơ hội hợp tác trong chuỗi cung ứng cho tổ hợp Samsung nhưng năng lực đáp ứng, giá trị cung ứng của doanh nghiệp Việt Nam tại Bắc Ninh trong chuỗi cung ứng của Samsung còn hạn chế. Chính vì vậy, cần có giải pháp cụ thể để hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam trên địa bàn tỉnh nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng tiêu chuẩn và tham gia vào chuỗi dịch vụ của tổ hợp này.

Theo UBND tỉnh Bắc Ninh, các tiêu chí lựa chọn nhà cung ứng được tổ hợp Samsung đưa ra gồm 4 tiêu chí, 8 tiêu chuẩn cơ bản và 13 điều kiện phải tuân thủ được áp dụng toàn cầu. Do đó, trong giai đoạn 2020-2025, tỉnh Bắc Ninh sẽ triển khai các chương trình nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trên địa bàn tỉnh; tăng 20% số lượng vendor cấp I và cấp II cho Samsung; nâng cao tỷ lệ đóng góp của các doanh nghiệp cung ứng tại tỉnh vào giá trị sản xuất do Samsung tạo ra tối thiểu 2%.