5 Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương được bầu vào Ban Bí thư khoá XIII là ai?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII gồm một số Uỷ viên Bộ Chính trị được phân công tham gia Ban Bí thư và 5 người được bầu tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp Hội nghị lần thứ I vào sáng 31/1/2021.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp Hội nghị lần thứ I vào sáng 31/1/2021.

Sáng 31/1, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp Hội nghị lần thứ I để bầu Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.

Cụ thể, Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá XIII gồm một số đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư và 5 đồng chí được bầu tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII:

1. Ông Đỗ Văn Chiến - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc

2. Bà Bùi Thị Minh Hoài - Phó Chủ nhiệm Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Trung ương

3. Ông Lê Minh Hưng - Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

4. Ông Lê Minh Khái - Tổng Thanh tra Chính phủ

5. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Ông Trần Cẩm Tú tiếp tục làm Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII

Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII gồm 19 đồng chí. Ông Trần Cẩm Tú tiếp tục được bầu làm Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII.