32 sách giáo khoa lớp 1 được sử dụng trong chương trình GDPT mới

VietTimes -- Sau khi tiếp nhận các bản mẫu sách giáo khoa (SGK) lớp 1 được Hội đồng thẩm định đánh giá là “Đạt”, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã phê duyệt danh mục 32 SGK lớp 1 của 8 môn học sẽ được sử dụng trong chương trình giáo dục giáo dục phổ thông (GDPT) mới.
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ phát biểu tại cuộc họp
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ phát biểu tại cuộc họp

Thông tin trên được TS. Thái Văn Tài – Vụ trưởng Vụ Giáo dục tiểu học cho biết tại cuộc họp công bố quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1 do Bộ GD&ĐT tổ chức chiều nay, 22/11.

Thẩm định khắt khe

“Ngày 26/12/2018, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã ban hành thông tư về chương trình GDPT gồm chương trình tổng thể và chương trình lớp 1. Từ đó, Bộ GD&ĐT đã tổ chức biên soạn SGK sử dụng trong chương trình GDPT mới với mục tiêu “một chương trình nhiều SGK”, đồng thời, khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia vào việc biên soạn SGK. Sau quá trình chỉnh sửa, biên soạn, Bộ GD&ĐT chính thức công bố danh mục 32 SGK được sử dụng tại các trường học trong cả nước” - Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ nói.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ 

Theo TS. Thái Văn Tài – Vụ trưởng Vụ Giáo dục tiểu học, từ Thông tư 32, Thông tư 33, các tác giả, tổ chức, cá nhân đã tìm hiểu, đăng ký nộp bản thảo SGK lớp 1 được sử dụng trong chương trình GDPT mới. Nhà xuất bản được các tác giả đăng ký phải thành lập theo quy định của pháp luật (trong giấy phép thành lập ghi rõ được tổ chức, biên soạn SGK). Sau khi được nhà xuất bản tiếp nhận, SGK sẽ được thực nghiệm tại các trường học. Từ đó, Bộ GD&ĐT sẽ tổ chức thẩm định SGK.

Thông tin về quy trình thẩm định sách giáo khoa, ông Tài cho hay, trải qua 2 vòng thẩm định, Bộ GD&ĐT đã tiếp nhận 49 bản thảo SGK, trong đó có 38/49 bản thảo được đánh giá là “Đạt” (77,7%), trong đó, 11 bản thảo được đánh giá là “Không đạt”.

Hiện, hầu hết các tác giả có bản mẫu SGK được đánh giá là “Không đạt” đều có nguyện vọng và gửi đơn đề nghị được tiếp tục chỉnh sửa, biên soạn lại theo quy định. Bộ GD&ĐT đã tiếp nhận các bản thảo để tiếp tục chỉnh sửa, góp ý. 

Cơ sở giáo dục sẽ lựa chọn SGK như thế nào?

Việc lựa chọn SGK để sử dụng trong các nhà trường đã được quy định trong Luật Giáo dục 2019. Theo đó, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc lựa chọn SGK sử dụng ổn định trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn theo quy định của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Về tiến độ lựa chọn SGK, TS. Thái Văn Tài cho biết, Bộ GD&ĐT đang hướng dẫn các địa phương lựa chọn SGK.

TS. Thái Văn Tài – Vụ trưởng Vụ Giáo dục tiểu học
TS. Thái Văn Tài – Vụ trưởng Vụ Giáo dục tiểu học

Trước tháng 3/2020, các địa phương phải thành lập hội đồng công bố kết quả lựa chọn sách giáo khoa trong danh mục SGK được Bộ GD&ĐT phê duyệt. Tháng 5/2020, Sở GD&ĐT sẽ phối hợp với nhà xuất bản tổ chức tập huấn sử dụng SGK cho các giáo viên để triển khai chương trình GDPT mới. Tháng 8/2020, nhà trường tập huấn tại chỗ, các nhà xúat bản triển khai xuất bản SGK. Bộ GD&ĐT đang triển khai chương trình GDPT mới theo đúng lộ trình.

Trước thắc mắc vì sao trong danh mục SGK lớp 1 không có môn Tiếng Anh, ông Tài giải thích: “Vì Tiếng Anh là môn tự chọn nên Bộ GD&ĐT sẽ công bố sau”.

Hiện, dự thảo thông tư lựa chọn SGK đang được Bộ GD&ĐT xây dựng, lấy ý kiến rộng rãi theo quy định biên soạn, ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Sau khi tiếp thu ý kiến của tất cả các bên liên quan, thông tư sẽ được hoàn thiện để sớm trình Bộ trưởng Bộ GD&ĐT phê duyệt, ban hành, kịp thời gian để các địa phương tổ chức lựa chọn SGK đáp ứng yêu cầu năm học mới. 

Dưới đây là Danh mục 32 SGK lớp 1 được Bộ GD&ĐT phê duyệt sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông: