100 phím tắt PowerPoint cơ bản không thể không biết

Sử dụng phím tắt thay cho thao tác chuột không những giúp tiết kiệm thời gian mà còn cải thiện kỹ năng làm việc với PowerPoint của bạn rất nhiều.

100 phím tắt PowerPoint cơ bản không thể không biết

100 phím tắt PowerPoint cơ bản không thể không biết

100 phím tắt PowerPoint cơ bản không thể không biết ảnh 1

Thao tác cơ bản

100 phím tắt PowerPoint cơ bản không thể không biết ảnh 2

Thao tác với Ribbon

100 phím tắt PowerPoint cơ bản không thể không biết ảnh 3

Di chuyển trong text box

100 phím tắt PowerPoint cơ bản không thể không biết ảnh 4

Chuyển giữa các slide

100 phím tắt PowerPoint cơ bản không thể không biết ảnh 5

Lựa chọn

100 phím tắt PowerPoint cơ bản không thể không biết ảnh 6

Cắt dán

100 phím tắt PowerPoint cơ bản không thể không biết ảnh 7

Định dạng chữ

100 phím tắt PowerPoint cơ bản không thể không biết ảnh 8

Bình luận (comment)

100 phím tắt PowerPoint cơ bản không thể không biết ảnh 9

Tùy chỉnh cách xem

100 phím tắt PowerPoint cơ bản không thể không biết ảnh 10

Chèn biểu tượng

100 phím tắt PowerPoint cơ bản không thể không biết ảnh 11

Xóa

100 phím tắt PowerPoint cơ bản không thể không biết ảnh 12

Chèn

100 phím tắt PowerPoint cơ bản không thể không biết ảnh 13

Menu trợ giúp

100 phím tắt PowerPoint cơ bản không thể không biết ảnh 14

Di chuyển, chọn đối tượng

100 phím tắt PowerPoint cơ bản không thể không biết ảnh 15

Định dạng đối tượng

100 phím tắt PowerPoint cơ bản không thể không biết ảnh 16

Trình chiếu

Theo Tạp chí Diễn đàn đầu tư

http://vnreview.vn/tu-van-may-tinh/-/view_content/content/2197120/100-phim-tat-powerpoint-co-ban-khong-the-khong-biet