YouTube cho phép một số người sáng tạo kiếm tiền từ video COVID-19

YouTube cho biết đã xem xét lại các chính sách về nội dung liên quan đến COVID-19 và sẽ cho phép quảng cáo trên một số kênh hạn chế có nội dung về đại dịch này.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty Images)

YouTube cho biết đã xem xét lại các chính sách về nội dung liên quan đến COVID-19 và sẽ cho phép quảng cáo trên một số kênh hạn chế có nội dung về đại dịch này.

Ban đầu, YouTube đã loại bỏ tất cả các video có đề cập đến COVID-19. Nhưng sau khi đối mặt với phản ứng dữ dội và nhận ra rằng đây sẽ là một chủ đề khai thác của nhiều người sáng tạo video, YouTube đã thay đổi lập trường của mình.

Lúc đầu, YouTube đã áp dụng chính sách "các sự kiện nhạy cảm" của mình và phân loại sự kiện bùng phát của COVID-19 dưới dạng "những hành động tàn bạo dẫn đến mất mạng người," coi đây như một thảm họa tự nhiên.

"Rõ ràng vấn đề này hiện là một phần quan trọng và liên tục của cuộc thảo luận hàng ngày và chúng tôi muốn đảm bảo các tổ chức tin tức và người sáng tạo có thể tiếp tục sản xuất video chất lượng một cách bền vững," Giám đốc điều hành YouTube Susan Wojcicki viết trong thư gửi tới cộng đồng sáng tạo.

Để bắt đầu cho sự thay đổi chính sách của mình, YouTube sẽ kích hoạt quảng cáo cho một vài kênh nhất định. Bà Wojcicki cho biết YouTube đang chuẩn bị ra các chính sách để mở rộng khả năng kiếm tiền đến nhiều người sáng tạo và tổ chức tin tức hơn trong những tuần tới.

Những thay đổi về chính sách trên cũng cho thấy một sự "đổi mới" trong quan điểm quản lý nội dung video YouTube. Thay vì áp dụng chính sách ngăn chặn tất cả, YouTube chỉ ngăn kiếm tiền từ các video không có thật, và cho phép các nhà sáng tạo hợp pháp sản xuất những nội dung hữu ích, đặc biệt với những sự kiện nhạy cảm./.

Theo Vietnam+