Yêu cầu kiểm tra dự án xây sai phép trên toàn quốc

Ngày 25/11, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng đã ký công văn gửi UBND các tỉnh thành phố trên cả nước về việc tăng cường quản lý trật tự xây dựng. Kết quả kiểm tra và xử lý các dự án sai phạm phải báo cáo về Bộ Xây dựng trước 31/12 để Bộ báo cáo Thủ tướng...
Việc xây dựng sai phép tại dự án cao ốc 8B Lê Trực đã gây bức xúc trong dư luận Thủ đô và cả nước.
Việc xây dựng sai phép tại dự án cao ốc 8B Lê Trực đã gây bức xúc trong dư luận Thủ đô và cả nước.

Theo Bộ Xây dựng, bên cạnh một số kết quả tích cực, công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: Nhiều khu vực đô thị còn thiếu quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị, quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị dẫn đến lúng túng trong thực hiện cấp phép xây dựng; đặc biệt đã có những công trình xây dựng không phép hoặc sai phép, không tuân thủ các chỉ tiêu về quy hoạch, kiến trúc theo giấy phép xây dựng được cấp đã làm ảnh hưởng đến không gian kiến trúc cảnh quan đô thị và gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trên đây, nhằm tăng cường quản lý trật tự xây dựng đô thị, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và chính quyền đô thị các cấp, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tập trung nguồn lực và đẩy mạnh lập các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị, quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị... làm cơ sở cho việc quản lý phát triển đô thị và quản lý trật tự xây dựng đô thị.

Đồng thời tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị và các văn bản hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng, quản lý xây dựng theo giấy phép được cấp và quản lý thực hiện quy hoạch đô thị đã được phê duyệt; tránh tình trạng điều chỉnh quy hoạch đô thị tùy tiện làm phát sinh cơ chế “xin - cho” trong việc cấp giấy phép xây dựng.

Đặc biệt, Bộ yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát trong quản lý xây dựng đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị và quản lý đầu tư xây dựng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý trật tự xây dựng ở các cấp chính quyền địa phương. Tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về cấp phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép đối với các công trình đang xây dựng trên địa bàn, xử lý nghiêm và dứt điểm các trường hợp vi phạm trong quản lý trật tự xây dựng đô thị theo đúng quy định của pháp luật.

Kết quả kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về cấp phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép đối với các công trình đang xây dựng trên địa bàn, bao gồm cả việc xử lý các trường hợp sai phạm về Bộ Xây dựng trước ngày 31/12/2015 để tổng hợp, báo cáoThủ tướng Chính phủ.

Theo TBKTVN