Yêu cầu chủ dự án Đầm Vạc nộp lại 163 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an vừa có văn bản yêu cầu Công ty Cổ phần thương mại Sông Hồng Thủ Đô, chủ đầu tư dự án Khu đô thị sinh thái Sông Hồng - Đầm Vạc (Vĩnh Phúc) nộp tiền sử dụng đất và ngân sách tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo văn bản này, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an (C46) đang điều tra vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại 2 dự án BT tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo văn bản này, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an (C46) đang điều tra vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại 2 dự án BT tỉnh Vĩnh Phúc.

Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, cơ quan Cảnh sát điều tra xác định dự án khu đô thị sinh thái Sông Hồng – Nam Đầm Vạc do Công ty Cổ phần thương mại Sông Hồng Thủ Đô làm chủ đầu tư đã được UBND tỉnh phê duyệt theo quyết định 4445/QĐ-UBND ngày 16/12/2009.

Tại thông báo nộp tiền sử dụng đất số 4534/TB-CT ngày 10/12/2010 của Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc, số tiền sử dụng đất của dự án Khu đô thị sinh thái Sông Hồng Nam Đầm Vạc, Công ty cổ phần thương mại Sông Hồng Thủ Đô phải nộp vào ngân sách nhà nước 164,1 tỷ đồng và được chia làm hai giai đoạn.

Theo đó, giai đoạn 1 phải nộp 70% là 114,9 tỷ đồng, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày 10/12/2010 đến ngày 11/1/2011 Công ty cổ phần thương mại Sông Hồng Thủ Đô phải thực hiện nghĩa vụ nộp số tiền trên, quá ngày nộp theo quy định phải chịu nộp phạt 0,05% số tiền chậm nộp/ngày.

Tính đến ngày 11/1/2011, Công ty cổ phần thương mại Sông Hồng Thủ Đô đã nộp 60 tỷ đồng tiền sử dụng đất, còn nợ 54,9 tỷ đồng và tính đến ngày 31/7/2015, Công ty cổ phần thương mại Sông Hồng Thủ Đô phải nộp 54,9 tỷ đồng tiền sử dụng đất và 41,6 tỷ đồng tiền phạt chậm nộp, tổng cộng là 96,5 tỷ đồng.

Yêu cầu chủ dự án Đầm Vạc nộp lại 163 tỷ đồng ảnh 1

Khách sạn 5 sao trong dự án (ảnh: songhongthudo.net.vn)

Giai đoạn 2, số tiền sử dụng đất mà Công ty cổ phần thương mại Sông Hồng Thủ Đô phải nộp là 30% tức hơn 49,2 tỷ đồng.

Theo quyết định số 2183/QĐ-UBND ngày 6/8/2010 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc, giá trị tiền sử dụng đất của Công ty cổ phần thương mại Sông Hồng Thủ Đô phải nộp thêm do điều chỉnh quy hoạch của dự án Khu đô thị sinh thái Sông Hồng Nam Đầm Vạc là 29,7 tỷ đồng.

Như vậy, số tiền sử dụng đất giai đoạn 2 của công ty này phải nộp là hơn 78,9 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/7/2015, Công ty cổ phần thương mại Sông Hồng Thủ Đô phải nộp ngân sách là 175,4 tỷ đồng tiền sử dụng đất.

Sau gần 5 năm Công ty cổ phần thương mại Sông Hồng Thủ Đô chưa nộp số tiền trên, sau khi làm việc với Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an, ngày 13/8/2015 doanh nghiệp này đã nộp 10 tỷ đồng, ngày 31/8/2015 nộp 1,5 tỷ đồng và ngày 4/9/2015 nộp 500 triệu đồng tiền sử dụng đất giai đoạn 1.

Số tiền Công ty này tiếp tục phải nộp là hơn 163,4 tỷ đồng. Với số tiền nêu trên Công ty cổ phần thương mại Sông Hồng Thủ Đô phải nộp vào ngân sách theo quy định khi được UBND tỉnh phê duyệt làm nhà đầu tư dự án BT Cầu – đường vào khu đô thị sinh thái Sông Hồng Đầm Vạc. Đến nay Công ty này mới thực hiện được một phần nhưng vẫn được sử dụng vốn ngân sách để làm hạ tầng vào khu đô thị sinh thái Sông Hồng Đầm Vạc theo hình thức BT, trong khi chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính với ngân sách nhà nước đã gây thiệt hại đến lợi ích nhà nước.

Chính vì thế, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an (C46) yêu cầu Công ty cổ phần thương mại Sông Hồng Thủ Đô phải nộp hơn 163,4 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc, mở tại Kho bạc nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc trước ngày 25/9.

Theo ANTT