Xem xét miễn giảm lãi suất cho người dân vùng lũ

VietTimes -- Các ngân hàng thương mại vừa có chỉ đạo đối với các chi nhánh, phòng giao dịch xem xét cơ cấu lại thời gian trả lơi, miễn giảm lãi suất cho vay mới đối với người dân bị thiệt hại do lũ ở miền Trung
Ngân hàng xem xét miễn giảm lãi suất cho người dân vùng lũ
Ngân hàng xem xét miễn giảm lãi suất cho người dân vùng lũ

Nội dung được các ngân hàng thương mại đưa ra trên cơ sở chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) liên quan đến công tác khắc phục hậu quả do mưa lũ tại miền Trung vừa qua.

Cụ thể, các chi nhánh, phòng giao dịch chủ động rà soát, tổng hợp thiệt hại của khách hàng đang vay vốn và căn cứ vào khả năng trả nợ của khách hàng để áp dụng các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng. Đặc biệt, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xem xét miễn giảm lãi vay, cho vay mới để khách hàng là người dân bị thiệt hại do đợt lũ ở miền Trung vừa qua, để người dân tiếp tục duy trì và ổn định sản xuất.

Các chi nhánh ngân hàng nhà nước tại các tỉnh Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Gia Lai, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận là đầu mối chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn triển khai công tác hỗ trợ khắc phục thiệt hại. Đồng thời chỉ đạo việc tổng hợp số liệu thiệt hại và phối hợp với các sở, ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ (thông qua NHNN và Bộ Tài chính) để thực hiện các bước xử lý nợ theo quy định.