Vườn quốc gia Ba Vì liên kết tổ chức du lịch sinh thái khi chưa được phép

VietTimes -- Tổng Cục Lâm nghiệp, Bộ NN&PTNT vừa đề nghị kiểm điểm trách nhiệm nhiều cá nhân Vườn quốc gia (VQG) Ba Vì do có nhiều tồn tại, thiếu sót trong hoạt động liên kết tổ chức du lịch sinh thái.
Nhiều sai phạm tại VQG Ba Vì đã bị phát hiện.
Nhiều sai phạm tại VQG Ba Vì đã bị phát hiện.

Kết luận thanh tra của Tổng Cục Lâm nghiệp vừa chỉ rõ, việc ký hợp đồng liên kết giữa VQG Ba Vì với các đơn vị liên quan khi chưa có các đề án được phê duyệt, thời gian hợp đồng liên kết 53 năm với các doanh nghiệp là chưa đúng với chỉ đạo của Bộ NN&PTNT tại văn bản số 1847/BNN-KL ngày 1/7/2008.

Một số nội dung trong hợp đồng thiếu chặt chẽ (như giao rừng, đất lâm nghiệp và tài sản cho đơn vị liên kết); việc quy định trong hợp đồng cho phép đơn vị liên kết được hưởng 10% tiền vé vào cửa là chưa đúng quy định hiện hành về quản lý tài chính.

Tổng Cục kết luận, trách nhiệm dẫn tới những tồn tại thiếu sót, khuyết điểm trên thuộc về Giám đốc và các cán bộ có liên quan của VQG Ba Vì ở thời điểm ký hợp đồng (tháng 8/2008).

Đối với việc thực hiện hợp đồng liên kết, việc cho phép Công ty TNHH Phát triển công nghệ (CFTD) tôn tạo, xây dựng các cụm công trình tại khu vực cos 600 khi dự án được phê duyệt là chưa đủ căn cứ pháp lý theo quy định hiện hành. Trách nhiệm thuộc về chủ đầu tư (Công ty CFTD), Giám đốc và các cán bộ của VQG Ba Vì từ thời điểm ký hợp đồng đến ngày 15/4/2011 (thời điểm cơ bản hoàn thành triển khai lắp dựng 13 căn nhà).

Trong quá trình xem xét, tham mưu cho lãnh đạo Tổng Cục trình Bộ NN&PTNT phê duyệt quy hoạch chi tiết mặt bằng tổng thể khu dịch vụ du lịch thuộc phân khu hành chính dịch vụ I-VQG Ba Vì Vụ Bảo tồn thiên nhiên thuộc Tổng cục Lâm nghiệp đã thiếu sâu sát, chỉ dựa vào hồ sơ để nghị của VQG Ba Vì, không tổ chức kiểm tra thực tế hiện trường. Trách nhiệm này thuộc về lãnh đạo và chuyên viên liên quan Vụ Bảo tồn thiên nhiên.

Trên cơ sở đó, Tổng cục Lâm nghiệp đề nghị kiểm điểm trách nhiệm của các cá nhân và tập thể có liên quan thuộc quyền quản lý của VQG Ba Vì; rà soát, điều chỉnh các hợp đồng liên kết kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái theo hướng cho thuê môi trường rừng. Thời gian thuê môi trường rừng tối đa là 30 năm. Sau đó, toàn bộ tài sản, công trình xây dựng thuộc sở hữu của VQG Ba Vì.

Tổng Cục đề xuất tiếp tục đình chỉ hoạt động tôn tạo, xây dựng, kinh doanh du lịch sinh thái tại cos 600, 700 và cos 800 của Công ty CFTD đến khi Đề án thuê môi trường rừng và Dự án Đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái trong Khu vực hành chính, dịch vụ I-VQG Ba Vì được phê duyệt.

Vụ Bảo tồn thiên nhiên, Vụ Kế hoạch, Tài chính tổ chức kiểm điểm trách nhiệm, đề xuất biện pháp xử lý đối với cán bộ để xảy ra thiết sót. Các đơn vị này cần báo cáo bằng văn bản tới lãnh đạo Tổng cục Lâm nghiệp về việc tổ chức thực hiện kết luận thanh tra trước ngày 30/4/2017.

Bên cạnh đó, Công ty CFTD phải nghiêm túc chấp hành dừng việc tôn tạo, xây dựng các công trình và kinh doanh, quảng bá hoạt động du lịch sinh thái tại cos 600 đến khi thực hiện đầy đủ thủ tục thuê môi trường rừng và đầu tư dự án theo đúng quy định của pháp luật.