Tăng diện tích Vườn quốc gia U Minh Hạ

VietTimes -- Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt điều chỉnh tăng diện tích Vườn quốc gia U Minh Hạ tỉnh Cà Mau.

 Tăng diện tích Vườn quốc gia U Minh Hạ

Theo đó, tổng diện tích quy hoạch cho Vườn là 8.527,8 ha (tăng 241,8 ha so với diện tích thành lập tại Quyết định số 112/QĐ-TTg ngày 20/1/2006 của Thủ tướng Chính phủ), thuộc địa giới hành chính của 4 xã nằm trên 2 huyện của tỉnh Cà Mau bao gồm: Xã Khánh Bình Tây Bắc và xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời; xã Khánh An và xã Khánh Lâm, huyện U Minh.

Vườn quốc gia U Minh Hạ có 3 phân khu chức năng gồm: phân khu bảo vệ nghiêm ngặt; phân khu phục hồi sinh thái; phân khu dịch vụ hành chính.

Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt có diện tích 2.593,7 ha thuộc các Tiểu khu 1, 2, 3 và 4; chức năng chủ yếu là bảo vệ sự đa dạng sinh học, cảnh quan thiên nhiên và các giá trị sinh thái của rừng trên đất than bùn.

Phân khu phục hồi sinh thái có diện tích 5.190,5 ha thuộc các tiểu khu: 59, 61, 63, 69, 70, 72,73, 75 và 76; chức năng chủ yếu là nhằm khôi phục và phát triển hệ sinh thái rừng tràm ngập nước để bảo tồn, sử dụng bền vững tài nguyên rừng và cảnh quan thiên nhiên.

Phân khu dịch vụ hành chính có diện tích 743,6 ha thuộc các tiểu khu: 76, 77, 5, 6; chức năng là đảm bảo các hoạt động về quản lý hành chính như xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho Ban quản lý Vườn, các hoạt động du lịch sinh thái, các công trình phục vụ cho phòng cháy chữa cháy rừng.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo Vườn quốc gia U Minh Hạ thực hiện việc triển khai điều chỉnh diện tích ranh giới Vườn và các phân khu chức năng theo đúng quy định.

X.T