VNPT hỗ trợ Sơn La triển khai chính quyền điện tử

VietTimes -- Tập đoàn VNPT sẽ phối hợp với tỉnh Sơn La thực hiện tốt việc bảo đảm cơ sở hạ tầng mạng thông tin hiện đại với tính bảo mật cao, kết nối thông tin đa chiều cho các cơ quan, đơn vị của tỉnh...
Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Cầm Ngọc Minh và Chủ tịch Tập đoàn VNPT Trần Mạnh Hùng thực hiện nghi lễ ký kết.
Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Cầm Ngọc Minh và Chủ tịch Tập đoàn VNPT Trần Mạnh Hùng thực hiện nghi lễ ký kết.

Tập đoàn VNPT và UBND tỉnh Sơn La vừa ký kết hợp tác chiến lược toàn diện 2016 - 2020 chiều 11/10 tại Sơn La.

Theo nội dung ký kết, Tập đoàn VNPT sẽ phối hợp với tỉnh Sơn La thực hiện tốt việc bảo đảm cơ sở hạ tầng mạng thông tin hiện đại với tính bảo mật cao, kết nối thông tin đa chiều cho các cơ quan, đơn vị của tỉnh. VNPT cam kết hỗ trợ, cung cấp dịch vụ truyền dẫn, dịch vụ chứng thực chữ ký số, dịch vụ lưu trữ số liệu và các dịch vụ VT-CNTT khác phục vụ việc kết nối liên thông dữ liệu với Chính phủ và các Bộ ngành Trung ương; cùng với tỉnh Sơn La xây dựng kiến trúc nền tảng để phát triển các phần mềm ứng dụng và dịch cụ công nghệ theo tiêu chuẩn chung.

Về phía địa phương, UBND tỉnh Sơn La cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho Tập đoàn VNPT tiếp cận các cơ quan, đơn vị của tỉnh để nghiên cứu, khảo sát và đề xuất nhu cầu ứng dụng CNTT giai đoạn 2016-2020; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị của tỉnh phối hợp với VNPT triển khai hiệu quả các lĩnh vực hợp tác; cung cấp thông tin về các chương trình, kế hoạch triển khai ứng dụng CNTT của tỉnh trong giai đoạn hợp tác...

Việc hợp tác chiến lược về xây dựng chính quyền điện tử giữa UBND tỉnh Sơn La và Tập đoàn VNPT được đánh giá là bước tiến quan trọng, góp phần đưa Sơn La trở thành tỉnh có chỉ số khá về độ sẵn sàng ứng dụng CNTT so với các địa phương khác trong cả nước.

Sơn La là tỉnh thành thứ 48/63 địa phương trên cả nước mà VNPT đã ký kết và triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng VT-CNTT đồng bộ, hiện đại, kết nối thông tin đa chiều... nhằm đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong lĩnh vực quản lý nhà nước, từng bước hoàn thiện chính quyền điện tử.