VNPT “bắt tay” Cần Thơ triển khai chính quyền số, du lịch, giao thông thông minh

VietTimes -- UBND TP. Cần Thơ và VNPT sẽ tăng cường hợp tác, hỗ trợ đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng CNTT trong các lĩnh vực như chính quyền số, nông nghiệp, du lịch, giao thông, y tế, giáo dục, an ninh công cộng, qui hoạch đô thị,… hướng tới mô hình đô thị thông minh, góp phần mang lại lợi ích chung cho xã hội. 
VNPT và TBND TP.Cần Thơ ký thỏa thuận hợp tác về triển khai “Xây dựng Thành phố Cần Thơ phát triển thành đô thị thông minh giai đoạn 2016-2025”.
VNPT và TBND TP.Cần Thơ ký thỏa thuận hợp tác về triển khai “Xây dựng Thành phố Cần Thơ phát triển thành đô thị thông minh giai đoạn 2016-2025”.

Đó là một trong những nội dung của thỏa thuận hợp tác về triển khai “Xây dựng Thành phố Cần Thơ phát triển thành đô thị thông minh giai đoạn 2016-2025” giữa Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ trong khuôn khổ Hội thảo xây dựng Thành phố Cần Thơ phát triển thành đô thị thông minh, vừa diễn ra hôm nay (21/5).

Theo nội dung thỏa thuận, trong quá trình triển khai, UBND TP Cần Thơ sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho VNPT tham gia xây dựng nội dung, phương pháp khảo sát tình hình thực tế các lĩnh vực đô thị liên quan đến đô thị thông minh. VNPT sẽ xây dựng khung kiến trúc tổng thể đô thị thông minh gồm kiến trúc khung công nghệ thông tin và truyền thông (khung kiến trúc nền tảng và hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) để triển khai đô thị thông minh) và khung giải pháp đô thị thông minh cho thành phố Cần Thơ đảm bảo nguyên tắc tất cả các giải pháp về đô thị thông minh của các đơn vị công nghệ trong và ngoài nước đều có thể triển khai trên nền khung kiến trúc này.

VNPT sẽ xây dựng tiêu chuẩn theo hướng kiến tạo hệ sinh thái mở, xây dựng lộ trình triển khai theo nhu cầu thực tiễn, thực hiện triển khai tích hợp các dịch vụ, hệ thống thông minh vào khung (kiến trúc) thành phố thông minh để từng bước xây dựng hệ sinh thái ứng dụng đô thị thông minh tại thành phố Cần Thơ theo mô hình phát huy sáng tạo của đầy đủ các thành phần tham gia.

Trên cơ sở xây dựng đề án này, VNPT hỗ trợ UNBD TP.Cần Thơ xây dựng các kế hoạch tổng thể và các kế hoạch theo giai đoạn triển khai thực hiện từng lĩnh vực. VNPT sẽ chủ động hoặc cùng đối tác chiến lược của VNPT nghiên cứu phát triển, đề xuất các giải pháp thực hiện hoặc thực hiện thí điểm các lĩnh vực của đề án và những phát sinh trong quá trình triển khai đề án như: chính quyền số, nông nghiệp, du lịch, giao thông, y tế, giáo dục, an ninh công cộng, qui hoạch đô thị,… nhằm giải quyết các vấn đề đặt ra của Thành phố.

Được biết, hiện, VNPT là đối tác tư vấn và triển khai các giải pháp thông minh cho 15 tỉnh/thành phố trong cả nước trong việc triển khai mô hình đô thị thông minh, trong đó có Kiên Giang (huyện đảo Phú Quốc), TP. Hồ Chí Minh, TP.Hà Nội.