Việt Nam tham gia liên minh thương mại điện tử xuyên biên giới

Các doanh nghiệp và các tổ chức thương mại của sáu nước dọc sông Mekong đã thành lập một liên minh thương mại nhằm xây dựng nền tảng cho thương mại điện tử xuyên biên giới.

Việt Nam tham gia liên minh thương mại điện tử xuyên biên giới

Phát biểu tại diễn đàn hợp tác kinh tế Tiểu vùng sông Mekong Mở rộng (GMS) diễn ra ở thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), Chủ tịch liên minh Yi Hong cho biết liên minh này sẽ thúc đẩy hoạt động thương mại xuyên biên giới thông qua hình thức thương mại điện tử ở GMS.

Năm 1992, sáu nước dọc sông Mekong - gồm Campuchia, Trung Quốc, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam - đã triển khai Chương trình hợp tác kinh tế GMS nhằm hỗ trợ các dự án cơ sở hạ tầng khu vực và thúc đẩy thương mại, đầu tư và tăng trưởng kinh tế.

Tham gia liên minh thương mại nói trên gồm các tổ chức, các công ty về thương mại điện tử cũng như các công ty xúc tiến thương mại.

Khu vực thương mại điện tử xuyên biên giới này sẽ sử dụng sáu ngôn ngữ của các nước dọc sông Mekong cùng với tiếng Anh, và có các chương trình đào tạo nhằm khuyến khích các công ty thương mại mới tập trung vào hoạt động giao dịch thương mại điện tử.

Dự kiến, hơn 100.000 danh mục hàng hóa sẽ được đưa vào trao đổi trong giai đoạn đầu.