Video: Giải pháp cứu hộ máy bay vận tải chở khách

Viettimes -- Năm 2015 là một trong những năm mà các tai nạn máy bay đạt con số kỷ lục. Số lượng nạn nhân không lớn hơn vận tải đường bộ, đường sắt và đường biển nhưng áp lực tâm lý lên cộng đồng rất mạnh. Kỹ sư Tatarenko Vladimir Nikolaevich đưa ra giải pháp cứu hộ tai nạn máy bay.
Video: Giải pháp cứu hộ máy bay vận tải chở khách

 
Nhà nghiên cứuTatarenko Vladimir Nikolaevich đưa ra một giải pháp khá ấn tượng nhằm ngăn chặn tai nạn máy bay. Trong một số quan điểm nào đó, giải pháp module này có thể áp dụng ngay cả cho tầu hỏa cao tốc, ô tô khách và các tàu vận tải chạy trên đệm khí trong tình huống tai nạn.

QPAN