VIDEO: Face ID của iPhone X có phân biệt được anh em song sinh?

VietTimes -- Một trong những tính năng nổi bật nhất của iPhone X là khả năng nhận diện khuôn mặt để mở khóa điện thoại (Face ID). Tính năng này được sử dụng để thay thế cho quét vân tay. Phóng viên trang Business Insider đã thực hiện một bài thí nghiệm để xem Face ID có phân biệt được anh em song sinh.
Hai anh em song sinh Greg Fieber và Brian Fieber, 36 tuổi, đã tham gia vào một thử nghiệm để xem công nghệ Face ID trên iPhone X có phân biệt được họ hay không? Kết quả là...
Nguồn: Business Insider