Video: Điểm danh phương tiện di chuyển của Tổng thống Obama

Khi di chuyển xuyên lục địa, ông Obama dùng Air Force One, nếu bay ở khoảng cách gần, Tổng thống Mỹ dùng trực thăng Marine One và đi lại trên bộ dùng Cadillac One.
Video: Điểm danh phương tiện di chuyển của Tổng thống Obama