Video: Cảnh báo chiêu lừa “mùi của Quỷ” tại các cây ATM

Chiêu lừa tẩm thuốc mê để cướp tiền tại các cây ATM đang có biến tướng hết sức nguy hiểm là tẩm thuốc mê vào thẻ ATM hay vào tiền để nhờ rút giùm, chuyển khoản, đổi tiền từ chẵn sang lẻ và ngược lại,...
người dân gặp không ít hiểm họa khó lường khi sử dụng máy ATM .
người dân gặp không ít hiểm họa khó lường khi sử dụng máy ATM .

Đặc biệt, tinh vi hơn bọn cướp có thể nhờ một vài vài người lớn tuổi, giả bộ không rành để nhờ giúp đỡ, khiến nạn nhân nhiều lúc thiếu phòng bị. Khi bạn cắn câu và hôn mê hoặc mất ý thức, tài sản sẽ lọt vào tay bọn cướp.