Video các đơn vị lên nhận giải Chuyển đổi số Việt Nam 2020 (Phần 2)

VietTimes – Cúp và bằng chứng nhận giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam được trao cho các đơn vị thuộc hạng mục "Sản phẩm dịch vụ giải pháp công nghệ số tiêu biểu" và "Giải pháp thu hẹp khoảng cách số"