Phát biểu của Chủ tịch VDCA Nguyễn Minh Hồng tại Lễ trao giải Chuyển đổi số Việt Nam 2020

VietTimes – Chủ tịch Hội truyền thông số Việt Nam, ông Nguyễn Minh Hồng, phát biểu tại Lễ trao giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2020, được tổ chức ngày 18/10 tại Hà Nội.

ông Nguyễn Minh Hồng phát biểu tại Lễ trao giải Chuyển đổi số Việt Nam 2020