Video Các đơn vị lên nhận giải Chuyển đổi số Việt Nam 2020 (Phần 1)

VietTimes – Các đơn vị được vinh danh tại hai hạng mục "Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc" và "Doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc".