Video: Bước tiến đột phá của màn hình cảm ứng

VietTimes -- Khả năng tương tác với các sản phẩm công nghệ đã được mở rộng vượt ra ngoài giới hạn bàn phím và chuột. Việc nhận biết các giác quan con người của máy tính là nền móng phát triển của nền công nghiệp điện tử thông minh. 

Video: Bước tiến đột phá của màn hình cảm ứng