Video: 4 phút trang bị kỹ năng thoát hiểm khi bị cướp xe

Thực tế có trăm ngàn biến hóa thì các bạn cũng phải biến hóa các phương án đối phó. Đừng tuyệt đối hóa bất cứ phương pháp thoát hiểm nào nhé vì thoát hiểm thì làm gì có công thức.
Video: 4 phút trang bị kỹ năng thoát hiểm khi bị cướp xe
Theo Vlog Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu