Vấn nạn trục lợi bảo hiểm ngày càng gia tăng

Một vấn đề khiến các cơ quan thực thi chính sách bảo hiểm của Nhà nước và các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm lo lắng nhất là vấn nạn trục lợi bảo hiểm đang ngày càng gia tăng.
Vấn nạn trục lợi bảo hiểm ngày càng gia tăng

Những năm gần đây, lĩnh vực bảo hiểm đã được người dân quan tâm và có ý thức tham gia nhiều hơn. Bên cạnh các loại hình bắt buộc, tự nguyện theo quy định từ các chính sách bảo hiểm của Nhà nước, nhiều sản phẩm và dịch vụ do các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm khai thác cũng đã được cung cấp ra thị trường.

Tuy nhiên, khi số lượng người tham gia bảo hiểm ngày càng tăng nhanh; việc chi trả bảo hiểm thuận tiện, nhanh chóng với nhiều mức bồi thường với giá trị cao thì một vấn đề khiến các cơ quan thực thi chính sách bảo hiểm của Nhà nước cũng như các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm lo lắng nhất là vấn nạn trục bảo hiểm đang ngày càng gia tăng.

Câu hỏi đặt ra là "Làm thế nào để ngăn chặn vấn nạn này một cách hiệu quả?".

Theo VTV