Ứng dụng công nghệ thông tin: Lớp học của tương lai

VietTimes -- Chúng ta luôn bị tác động của những thay đổi trong công nghệ giáo dục đào tạo. Những gì lớp trẻ học hôm nay làm chúng ta lo lắng đến chương trình dày đặc, cặp sách nặng nề, các môn học khô cứng và thiếu tính trực quan. Ứng dụng CNTT có thể thay đổi căn bản.
Ứng dụng công nghệ thông tin: Lớp học của tương lai

Chương trình giáo dục đào tạo luôn đặt mục tiêu lấy người học làm trung tâm. Hãy khoan suy nghĩ về chương trình quá nặng nề khô cứng, các môn học càng ngày càng trở lên khó khăn hơn với khối lượng thông tin ngày một tăng. Có thể một công nghệ trong tầm tay này sẽ làm các bạn thay đổi suy nghĩ về một phương pháp giảng dạy và học tập tiên tiến của tương lai. Khi mà học trò và giáo viên không còn phân tách nữa, họ cùng tham gia một tiến trình nghiên cứu và phát triển.

TTB