Ứng dụng công nghệ thông tin để phát triển thị trường bảo hiểm

Thị trường bảo hiểm Việt Nam khởi sắc và phát triển ngày càng lớn mạnh, đáp ứng nhu cầu bảo hiểm ngày càng cao của nền kinh tế xã hội, giảm gánh nặng ngân sách nhà nước, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh của các tổ chức kinh tế và đời sống dân cư thông qua hoạt động bồi thường bảo hiểm.
Phiên toàn thể hội thảo Vietnam Finance 2015
Phiên toàn thể hội thảo Vietnam Finance 2015

Hội thảo – Triển lãm Vietnam Finance 2016 do Bộ Tài chính chủ trì tổ chức với sự phối hợp giữa các đơn vị thuộc Bộ Tài chính gồm: Cục Tin học và Thống kê tài chính, Cục Quản lý  Giám sát bảo hiểm, Viện Chiến lược và Chính sách tài chính cùng Bộ Thông tin và Truyền thông và Tập đoàn Dữ liệu quốc tế IDG Việt Nam diễn ra vào ngày 14/10 tới, tại Hà Nội.

Hội thảo dự kiến sẽ thu hút sự tham gia của các lãnh đạo cấp cao chính phủ, các CEOs, CIOs, CTOs… đến từ Bộ Tài chính, Hiệp hội Bảo hiểm, các doanh nghiệp bảo hiểm và các đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ thông tin hàng đầu thế giới.

Mục tiêu cơ bản của Hội thảo – Triển lãm Vietnam Finance 2016 sẽ là diễn đàn để các chuyên gia hàng đầu bàn luận, trao đổi, đối thoại và chia sẻ về chính sách, thể chế, giải pháp quản lý và giải pháp ứng dụng CNTT trong lĩnh vực bảo hiểm. 

Đánh giá chung, những năm gần đây, thị trường bảo hiểm Việt Nam đã có khởi sắc và phát triển ngày càng lớn mạnh, đáp ứng nhu cầu bảo hiểm ngày càng cao của nền kinh tế xã hội, góp phần giảm gánh nặng ngân sách nhà nước, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh của các tổ chức kinh tế và đời sống dân cư thông qua hoạt động bồi thường bảo hiểm.

Theo đánh giá của Cục Quản lý Giám sát bảo hiểm, việc ứng dụng CNTT của các doanh nghiệp bảo hiểm còn chưa đồng nhất. Trong khi các doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài đã ứng dụng CNTT trong hoạt động kinh doanh và công tác quản trị doanh nghiệp thì tại Việt Nam, hệ thống công nghệ thông tin của các doanh nghiệp bảo hiểm trong nước nhìn chung chưa đáp ứng được với tiêu chuẩn quốc tế. Giai đoạn 2016 - 2020 được xem là giai đoạn trọng tâm trong việc hoàn thành mục tiêu của Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm.