Ứng dụng CNTT là một trong những vấn đề trọng tâm của Kiểm toán nhà nước

VietTimes -- Theo Tổng kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc, vấn đề đổi mới quy trình kiểm toán và ứng dụng công nghệ thông tin sẽ là hai trong những vấn đề trọng tâm mà Kiểm toán Nhà nước sẽ triển khai trong thời gian tới
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Thông tin trên được Tổng kiểm toán Nhà nước nêu lên trong buổi đối thoại với thanh niên ngày 6/1.

Với công nghệ thông tin, ông Phớc khẳng định nếu không triển khai ngay sẽ tụt hậu. Tổng kiểm toán nhà nước cho biết, ông đang đặt rất nhiều kì vọng vào ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình kiểm toán về tài chính, ngân sách.

Thực tế, hiện nay, nhờ ứng dụng công nghệ thông tin vào kiểm toán, kiểm toán ở nhiều nước trên thế giới không cần xuống đơn vị để lấy thông tin, chỉ khi cần phỏng vấn, xác minh thì mới phải xuống.

Tuy nhiên, tại Việt Nam, hiện 35 bộ, ngành, cơ quan ngang bộ và 63 địa phương đang dùng phần mềm quản lý tài chính TABMIS, nhưng trong ngành kiểm toán rất ít người nắm vững được phầm mềm này chứ chưa nói đến việc thành thạo. 

Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hệ thống kiểm toán sẽ giúp tránh được cảnh phải lưu trữ “cả nhà tài liệu” khi sao lưu giữ liệu trên giấy.

Vì vậy, ông Phớc khẳng định, "cơ quan chức năng phải ứng dụng công nghệ thông tin".