Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên cả nước mới đạt 37,43%

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất để phát triển Chính phủ điện tử. Hiện vẫn còn nhiều Bộ, tỉnh thành chưa ban hành kế hoạch và đẩy nhanh tiến độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.
Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức 4 được cung cấp trung bình trên cả nước mới đạt 37,43%. Ảnh minh họa: mic.gov.vn.
Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức 4 được cung cấp trung bình trên cả nước mới đạt 37,43%. Ảnh minh họa: mic.gov.vn.

Để cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu phát triển Chính phủ điện tử vào năm 2021, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) thời gian qua đã có nhiều văn bản hướng dẫn, đôn đốc, nhằm hỗ trợ các Bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 4. Mới đây, Bộ đã ban hành Văn bản số 2662, theo đó tiếp tục đề nghị các Bộ, tỉnh đẩy mạnh triển khai kế hoạch để có thể đạt được mục tiêu cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức 4 trong năm 2021.

Theo đó, các Bộ, tỉnh chưa có kế hoạch cần xây dựng và triển khai cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện của cơ quan, địa phương mình lên trực tuyến mức 4 trong năm 2021. Kế hoạch cần chi tiết đến từng tháng, bao gồm danh sách các dịch vụ công đủ điều kiện và không đủ điều kiện đưa lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021, nêu rõ nguyên nhân không đủ điều kiện. Theo thống kê, vẫn còn 25 Bộ, tỉnh chưa ban hành kế hoạch.

Cùng với đó, các Bộ, tỉnh tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, ưu tiên nguồn lực để các cơ quan, đơn vị thực hiện đúng tiến độ kế hoạch cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức 4 trong năm 2021. Các cơ quan gửi định kỳ hàng tháng gửi báo cáo tình hình cung cấp dịch vụ công trực tuyến về Bộ TT&TT qua hệ thống đánh giá mức độ chuyển đổi số tại địa chỉ https://dti.gov.vn để tổng hợp.

Đồng thời, các Bộ, tỉnh cần chỉ đạo các cơ quan, đơn vị sử dụng, khai thác hiệu quả các dịch vụ được cung cấp trên nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia. Đặc biệt là công tác kết nối, khai thác từ các cơ sở dữ liệu quốc gia, nhằm cung cấp hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến mức 4, giảm thiểu giấy tờ khi người dân và doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công.

Trong năm 2020, các Bộ, ngành, địa phương đã nâng tỷ lệ DVCTT mức 4 từ 10,86% trong năm 2019 lên đạt 31%, vượt mục tiêu Chính phủ đề ra tại Nghị quyết 17. Tháng 4/2021, Bộ trưởng Bộ TT&TT đã có văn bản đề nghị các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng, lãnh đạo cơ quan, địa phương quan tâm, chỉ đạo xây dựng và triển khai kế hoạch của Bộ, tỉnh cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức 4 trong năm nay.

Tuy nhiên, đến nay còn nhiều Bộ, tỉnh chưa ban hành kế hoạch và đẩy nhanh tiến độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức 4 được cung cấp trung bình trên cả nước mới đạt 37,43%. Để đạt được mục tiêu đề ra, Bộ TT&TT kỳ vọng các Bộ, tỉnh thể hiện sự quyết tâm, quyết liệt triển khai theo Văn bản hướng dẫn.