Từ tháng 2/2017, Đà Nẵng chuyển sang đầu số cố định 236

VietTimes -- Từ ngày 11/2/2017, Đà Nẵng sẽ đổi mã vùng cũ 511 dành cho thuê bao cố định thành 236. Và để người dân quen dần với chủ trương này, từ 11/2 - 12/3/2017 sẽ vẫn quay số song song 2 đầu số và thời gian duy trì âm báo đổi mã vùng từ 13/3 - 14/4/2017.

Từ tháng 2/2017, Đà Nẵng có mã vùng điện thoại cố định là 236

Từ tháng 2/2017, Đà Nẵng có mã vùng điện thoại cố định là 236

Thực hiện Quyết định số 2036/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin truyền thông về việc đổi mã vùng điện thoại cố định mới, từ tháng 2/2017 Đà Nẵng sẽ đổi mã vùng điện thoại cố định sang đầu số 236

Hoạt động đổi đầu số của Bộ TT&TT nhằm đảm bảo kho số viễn thông được sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với sự phát triển của thị trường, công nghệ. Đồng thời, việc chuyển đổi mã vùng nhằm đảm bảo đồng bộ và đáp ứng với thông lệ quốc tế.

Theo chủ trương, từ tháng 2/2017, 59 tỉnh, thành phố trên toàn quốc sẽ được quy hoạch chuyển đổi mã vùng điện thoại mới, người dùng thuận tiện, dễ dàng tra cứu, lưu giữ số điện thoại cố định. Việc chuyển đổi mã vùng được chia làm 3 giai đoạn:

Giai đoạn 1: Bắt đầu từ ngày 11/2/2017, áp dụng cho 13 tỉnh, thành phố. Thời gian quay số song song từ 11/2-12/3/2017. Thời gian duy trì âm báo từ 13/3-14/4/2017; 

Giai đoạn 2: bắt đầu từ 15/4/2017 áp dụng cho 23 tỉnh, thành phố. Thời gian quay số song song từ 15/4-14/5/2017. Thời gian duy trì âm báo từ 15/5-16/6/2017; 

Giai đoạn 3: từ 17/6/2017 áp dụng cho 23 tỉnh, thành phố cuối cùng. Thời gian quay số song song từ 17/6-16/7/2017.

Thời gian duy trì âm báo từ 17/7-31/8/2017. Riêng 4 tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hòa Bình và Hà Giang được giữ nguyên mã vùng.