Từ ngày 1/7 sẽ tăng lương tối thiểu vùng cho người lao động

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 quy định điều chỉnh tăng mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2022.
Từ ngày 1/7/2022, Chính phủ sẽ điều chỉnh tăng tương tối thiểu vùng cho người lao động (Ảnh AL)
Từ ngày 1/7/2022, Chính phủ sẽ điều chỉnh tăng tương tối thiểu vùng cho người lao động (Ảnh AL)

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2022.

Đối tượng áp dụng quy định của Nghị định là người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động; Người sử dụng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động gồm: Doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp; cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng người lao động làm việc cho mình theo thỏa thuận; Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thực hiện mức lương tối thiểu quy định tại Nghị định này.

Nghị định mới quy định mức lương tối thiểu tháng và mức lương tối thiểu giờ áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động cụ thể như sau:

Về mức lương tối thiểu tháng, Nghị định quy định các mức lương tối thiểu tháng theo 4 vùng: Vùng I tăng từ 4.420.000 đồng/tháng lên 4.680.000 đồng/tháng (tăng thêm 260.000 đồng/tháng); Vùng II tăng từ 3.920.000 đồng/tháng lên 4.160.000 đồng/tháng (tăng thêm 240.000 đồng/tháng); Vùng III tăng từ 3.430.000 đồng/tháng lên 3.640.000 đồng/tháng (tăng thêm 210.000 đồng/tháng); và Vùng IV tăng từ 3.070.000 đồng/tháng lên 3.250.000 đồng/tháng (tăng thêm 180.000 đồng/tháng).

Mức lương tối thiểu nêu trên tăng bình quân 6% (tương ứng tăng từ 180.000 đồng - 260.000 đồng/tháng) so với mức lương tối thiểu hiện hành.

Nghị định quy định mức lương tối thiểu tháng là mức lương thấp nhất làm cơ sở để thỏa thuận và trả lương đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo tháng, bảo đảm mức lương theo công việc hoặc chức danh của người lao động làm việc đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận không được thấp hơn mức lương tối thiểu tháng.

Về mức lương tối thiểu giờ, Nghị định cũng quy định các mức lương tối thiểu giờ theo 4 vùng: vùng I là 22.500 đồng/giờ, vùng II là 20.000 đồng/giờ, vùng III là 17.500 đồng/giờ và vùng IV là 15.600 đồng/giờ.

Mức lương tối thiểu giờ là mức lương thấp nhất làm cơ sở để thỏa thuận và trả lương đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo giờ, bảo đảm mức lương theo công việc hoặc chức danh của người lao động làm việc trong một giờ và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận không được thấp hơn mức lương tối thiểu giờ.

Đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo tuần hoặc theo ngày hoặc theo sản phẩm hoặc lương khoán thì mức lương của các hình thức trả lương này nếu quy đổi theo tháng hoặc theo giờ không được thấp hơn mức lương tối thiểu tháng hoặc mức lương tối thiểu giờ.

Việc áp dụng địa bàn vùng để điều chỉnh tăng lương tối thiểu được xác định theo nơi hoạt động của người sử dụng lao động.