Từ 1/8: Hà Nội sử dụng chung phần mềm cấp phép đăng ký kinh doanh vận tải

VietTimes -- Từ ngày 1/8 Sở GTVT Hà Nội sẽ tiếp nhận hồ sơ dịch vụ công mức độ 3 của thủ tục cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và cấp (đổi) phù hiệu, biển hiệu xe ô tô tại địa chỉ http://qlvt.mt.gov.vn.
Sở GTVT Hà Nội sẽ cấp phép đăng ký kinh doanh vận tải tại địa chỉ http://qlvt.mt.gov.vn. (ảnh minh hoạ: Báo Giao thông)
Sở GTVT Hà Nội sẽ cấp phép đăng ký kinh doanh vận tải tại địa chỉ http://qlvt.mt.gov.vn. (ảnh minh hoạ: Báo Giao thông)

Sở GTVT Hà Nội vừa có thông báo việc thực hiện sử dụng phần mềm dịch vụ công mức độ 3 trong giải quyết TTHC về cấp phép đăng ký kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; cấp (đổi) biển hiệu, phù hiệu xe ô tô của Sở GTVT Hà Nội.

Theo đó, thực hiện công văn số 12831/BGTVT-TTCNTT ngày 31/10/2016 của Bộ GTVT về việc triển khai sử dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến: cấp phép kinh doanh vận tải; cấp (đổi) biển hiệu, phù hiệu xe ô tô.

Sở GTVT Hà Nội đã tiếp nhận và triển khai sử dụng phần mềm do Bộ GTVT chuyển giao từ ngày 1/1/2017. Ngoài ra, Sở GTVT Hà Nội đã chủ động xây dựng phần mềm ứng dụng dịch vụ công cấp độ 3 cho việc giải quyết TTHC cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô từ ngày 1/03/2016.

Hiện tại, Sở GTVT đang sử dụng song song 2 phần mềm dịch vụ công mức 3 của TTHC cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và cấp (đổi) phù hiệu, biển hiệu xe ô tô tại 2 địa chỉ (http://qlvt.mt.gov.vn và http://dvctt.mt.gov.vn).

Để đảm bảo tính thống nhất và tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi giải quyết TTHC, Sở GTVT Hà Nội thực hiện sử dụng chung một phần mềm theo quy định của Bộ GTVT, kể từ ngày 1/8/2017.

Theo đó, Sở GTVT Hà Nội thông báo chính thức tiếp nhận hồ sơ dịch vụ công mức độ 3 của TTHC cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và cấp (đổi) phù hiệu, biển hiệu xe ô tô tại địa chỉ http://qlvt.mt.gov.vn.