Trường Đại học Đông Đô chưa được cấp phép đào tạo văn bằng 2

VietTimes -- Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã có văn bản trả lời một số cơ quan báo chí liên quan đến công tác đào tạo của Trường Đại học (ĐH) Đông Đô.
Học sinh trong lớp học. Ảnh: Minh Thúy
Học sinh trong lớp học. Ảnh: Minh Thúy

Bộ GD&ĐT cho biết, trong Quyết định của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quy định về đào tạo để cấp văn bằng tốt nghiệp ĐH thứ hai (gọi tắt là văn bằng 2), việc đào tạo văn bằng 2 chỉ được thực hiện ở những cơ sở đào tạo được phép của Bộ, ở những ngành đã được phép đào tạo hệ chính quy, sau khi có ít nhất hai khóa sinh viên chính quy của ngành đó tốt nghiệp.

Theo đó, cơ sở đào tạo phải có văn bản đề nghị với Bộ về việc cho phép đào tạo văn bằng 2. Tuy nhiên, Bộ GD&ĐT chưa nhận được văn bản đề nghị về việc cho phép đào tạo văn bằng 2 của Trường ĐH Đông Đô nên Bộ chưa có văn bản cho phép trường được đào tạo văn bằng 2.

Từ năm 2016 đến năm 2018, Trường ĐH Đông Đô có thực hiện báo cáo thông tin tuyển sinh ĐH, cao đẳng hệ chính quy theo quy định của Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy.

Tuy nhiên, trong báo cáo kết quả tuyển sinh các năm từ 2016 đến 2018 của trường gửi về Vụ Giáo dục ĐH  không có thông tin về việc đào tạo văn bằng 2.

Do Trường ĐH Đông Đô không gửi hồ sơ xin phép đào tạo văn bằng 2 nên Bộ GD&ĐT cũng không yêu cầu trường báo cáo (theo quy định tại Quyết định số 22/2001/QĐ-BGDĐT).

Liên quan đến việc quản lý và giám sát phôi bằng, Bộ GD&ĐT cho biết: Khoản 2 Điều 38 Luật Giáo dục ĐH 2012 đã quy định, cơ sở giáo dục ĐH in phôi văn bằng, cấp văn bằng cho người học.

Như vậy, theo Luật này, Bộ không quản lý phôi bằng đại học mà giao trách nhiệm cho các trường ĐH tự quản lý và tổ chức in phôi bằng ĐH của mình.

Ngoài ra, tại Khoản 1, Điều 15 Thông tư số 19/TT-BGDĐT ngày 8/9/2015 quy định: Cơ sở giáo dục đại học tự chủ in phôi văn bằng giáo dục ĐH và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân (trừ chứng chỉ giáo dục quốc phòng - an ninh), chịu trách nhiệm quản lý phôi văn bằng, chứng chỉ theo quy định của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Như vậy, theo quy định, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành mẫu văn bằng, chứng chỉ cụ thể của từng cấp học, trình độ đào tạo, chương trình đào tạo, bồi dưỡng. Trên cơ sở đó, các trường ĐH cập nhật thông tin của trường mình vào mẫu văn bằng, chứng chỉ và tổ chức in phôi.