Trẻ em: Nạn nhân đầu tiên của bạo lực Internet

Cyberbullying, hay còn gọi là bạo lực Internet đang tác động tiêu cực đến dân mạng, đặc biệt là trẻ em.

Trẻ em: Nạn nhân đầu tiên của bạo lực Internet

Theo bộ Y Tế và Dịch Vụ Xã Hội Mỹ (The United States Department of Health and Human Services), bạo lực Internet dễ dàng ngăn chặn nếu có sự hợp tác chặt chẽ của cộng đồng. 

Trẻ em: Nạn nhân đầu tiên của bạo lực Internet ảnh 1
Trẻ em: Nạn nhân đầu tiên của bạo lực Internet ảnh 2
Trẻ em: Nạn nhân đầu tiên của bạo lực Internet ảnh 3
Trẻ em: Nạn nhân đầu tiên của bạo lực Internet ảnh 4
Trẻ em: Nạn nhân đầu tiên của bạo lực Internet ảnh 5

Theo Dân Việt