Smart city có thể là thiên đường hoặc địa ngục

Smart city có thể là thiên đường hoặc địa ngục

Không đủ năng lượng cung cấp cho hàng nghìn tỷ cảm ứng được lắp đặt khắp thế giới, việc sản xuất và sử dụng lượng pin khổng lồ có thể gây thảm họa môi trường và khủng hoảng năng lượng... là điều nhân loại phải đối mặt khi xây dựng các thành phố thông minh.
Xây dựng tiêu chuẩn khung cho smart city

Xây dựng tiêu chuẩn khung cho smart city

Smart city là khái niệm mở, không phải một sản phẩm cụ thể nên hiện quốc tế cũng chưa có định nghĩa rõ ràng. Tuy nhiên, nghiên cứu và xây dựng tiêu chuẩn cho smart city là điều cần thiết và công việc này đang được đưa vào kế hoạch thực hiện.
Người dùng sẽ tự thiết kế Sticker sáng tạo cho Zalo

Người dùng sẽ tự thiết kế Sticker sáng tạo cho Zalo

VietTimes -- Với việc mở cửa kho Sticker, ứng dụng Zalo hiện nay đã có thể giúp những người dùng đam mê sáng tạo đưa tác phẩm của họ đến công chúng một cách nhanh và tiện lợi nhất. Đồng thời, đây cũng là cách Zalo tăng cường trải nghiệm của người dùng thông việc sử dụng bộ sticker của riêng mình và cùng chia sẻ cho bạn bè, người thân.
Facebook giới thiệu các nhóm hỗ trợ và công cụ ngăn ngừa tự tử

Facebook giới thiệu các nhóm hỗ trợ và công cụ ngăn ngừa tự tử

VietTimes -- Trong suốt tháng 9 này, Facebook sẽ kết nối mọi người với nguồn thông tin về các nhóm hỗ trợ và các công cụ ngăn ngừa tự tử, đồng thời sẽ giới thiệu một phần mới của Trung tâm An toàn (Safety Center) bao gồm các tài nguyên bổ sung về ngăn chặn tự tử và sự an toàn trực tuyến.