TP.HCM xin phát hành 3.000 tỷ đồng trái phiếu

VietTimes -- UBND TP.HCM vừa kiến nghị Bộ Tài chính chấp thuận cho thành phố phát hành 3.000 tỷ đồng trái phiếu chính quyền địa phương năm 2016.
TP.HCM xin phát hành 3.000 tỷ đồng trái phiếu chính quyền địa phương- (Ảnh minh họa).
TP.HCM xin phát hành 3.000 tỷ đồng trái phiếu chính quyền địa phương- (Ảnh minh họa).

Theo UBND TP.HCM, mệnh giá trái phiếu dự kiến là 100.000 đồng. Phương thức phát hành trái phiếu được thực hiện theo các phương thức đấu thầu, bảo lãnh phát hành và đại lý phát hành.

Dự kiến tập trung phát hành 1 đợt vào đầu tháng 10/2016. Trường hợp không đạt kế hoạch, tùy theo tình hình thị trường sẽ triển khai đợt tiếp theo để đảm bảo phát hành đủ 3.000 tỷ đồng.

UBND TP.HCM ủy quyền cho Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước thành phố thực hiện toàn bộ nghiệp vụ tổ chức phát hành trái phiếu theo quy định. Các kỳ hạn trái phiếu dự kiến là trái phiếu chính quyền địa phương do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát hành có kỳ hạn 5 năm, 7 năm và 15 năm.

Theo UBND TP.HCM, việc phát hành trái phiếu chính quyền địa phương nhằm huy động vốn đầu tư phát triển kinh tế - xã hội thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách thành phố theo quy định của Luật Quản lý nợ công và Luật Ngân sách nhà nước.