Đại gia BOT dự kiến lãi hơn 400 tỷ nhờ hoán đổi trái phiếu

VietTimes -- Công ty Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM (CII) cho biết, công ty đã nhận được thông báo hoán đổi Trái phiếu của Metro Pacific Tollways Corporation (MTPC) với tổng giá trị 529 tỷ đồng được hoán đổi thành 29 triệu cổ phiếu LGC vào ngày 15/9, dự kiến CII sẽ thu về 424 tỷ đồng từ thương vụ này.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ngày 5/9/2016, CII vừa có công văn số 646/2016/CV-CII gửi Ủy ban CKNN và Sở GDCK TP. HCM về việc công bố thông tin, theo đó, CII cho biết, ngày 1/9, CII đã chuyển nhượng thành công 1.904.000 cổ phiếu của CTCP Đầu tư Cầu đường CII (MCK: LGC) đang niêm yết trên HOSE. Sau giao dịch, CII sẽ nắm giữ 123.872.953 cổ phiếu LGC, chiếm tỷ lệ sở hữu 64,23%.

Cũng trong công văn này, CII cho biết thêm, cùng ngày 1/9, công ty đã nhận được thông báo hóa đổi Trái phiếu của MTPC, với tổng giá trị là 528.725 triệu đồng, được hoán đổi thành 29.373.612 cổ phiếu vào ngày 15/9/2016.

Dự kiến, các sự kiện này sẽ có tác động tích cực đến nhiều mặt hoạt động của CII trong thời gian tới, trong đó bao gồm nhưng không hạn chế ở:

Sau ngày 15/9, CII sẽ hoàn tất việc thực hiện giảm tỷ lệ sở hữu tại LGC xuống 49% theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông số 35/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2016. Theo CII, toàn bộ 424 tỷ đồng lợi nhuận từ việc hoán đổi Trái phiếu MPTC sẽ được hạch toán trực tiếp vào Bảng KQKD (không hoạch toán vào mục LNST chưa phân phối trên Bảng Cân đối KT như trước đây), từ đó, EPS của CII sẽ gia tăng mạnh trong Q3/2016. Bên cạnh đó, việc hoán đổi trái phiếu nói trên, số dư nợ vay của CII sẽ giảm 529 tỷ đồng.