TPBank đặt mục tiêu lãi riêng lẻ hơn 4.000 tỷ đồng năm 2020

Viettimes – Theo kế hoạch năm 2020, quy mô tổng tài sản của TPBank dự kiến đạt 180.000 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế riêng lẻ đạt 4.068 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu dưới 2,5%.
Ảnh minh họa (Nguồn: TPBank)
Ảnh minh họa (Nguồn: TPBank)

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) vừa trình đại hội đồng cổ đông thường niên kế hoạch kinh doanh năm 2020. Kế hoạch này đã dự tính đến ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Theo đó, năm 2020, TPBank đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế riêng lẻ đạt 4.068 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2019. Quy mô tổng tài sản của TPBank dự kiến đạt mức 180.000 tỷ đồng, tăng 9% so với năm 2019; vốn điều lệ đạt mức 10.199 tỷ đồng, tăng 19% so với năm 2019.

Cũng trong năm 2020, ngân hàng này đặt kế hoạch tăng trưởng tín dụng 15% so với năm 2019, đạt mức 117.181 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu dưới mức 2,5%.

Trong đó, mức tăng trưởng cho vay khách hàng dự kiến ở mức 9% - khá thấp so với mức tăng trưởng bình quân là 27% trong 3 năm gần đây. Để bù lại, TPBank đặt mục tiêu đầu tư trái phiếu vào các tổ chức kinh tế ở mức 12.000 tỷ đồng, gấp gần 2,5 lần so với năm 2019.

Trong khi Ngân hàng Nhà nước liên tục giảm lãi suất cho vay, TPBank muốn tăng cường đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp có lãi suất cao và ổn định nhằm bù đắp sự hao hụt lợi nhuận từ hoạt động cho vay khách hàng.

TPBank đặt mục tiêu tăng trưởng vốn huy động năm 2020 là 7% so với năm 2019. Trong đó, tiền gửi khách hàng tăng 15%, tiền gửi và vay của tổ chức tín dụng khác giảm 13%.

Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020 của TPBank (Nguồn: TPBank)
Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020 của TPBank (Nguồn: TPBank)

Năm 2020, TPBank dự kiến sẽ hoàn thành phương án cơ cấu lại gắn liền với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020; tiếp tục cân đối nguồn vốn và sử dụng vốn an toàn hiệu quả, đảm bảo thanh khoản.

Đồng thời, tiếp tục triển khai các chương trình ưu đãi lãi suất dành cho khách hàng giải ngân với mức lãi suất ưu đãi giảm 1,5-2,5% so với mức lãi suất hiện hành, cơ cấu lại nợ, giãn nợ gốc và lãi cho khách hàng…

Bên cạnh đó, TPBank yêu cầu rà soát và nâng cấp mô hình phân loại rủi ro quốc gia, đảm bảo phù hợp với yêu cầu của NHNN và Basel II, tiến tới Basel III.

TPBank dự kiến thành lập mới 5 chi nhánh, 5 phòng giao dịch; mở rộng mạng lưới LiveBank thêm ít nhất 100 điểm, hướng tới mục tiêu mở mới 150 điểm trong năm 2020, nâng tổng số điểm LiveBank lên 300 – 350 điểm.

Về cổ tức, TPBank trình cổ đông phương án chia cổ tức năm 2019 là 20% bằng cổ phiếu tương đương 1.633 tỷ đồng./.