Trái phiếu doanh nghiệp “nóng” trở lại: Nhóm ngân hàng soán ngôi địa ốc

Viettimes –Tháng 4/2020, số đợt đăng ký và phát hành trái phiếu doanh nghiệp tăng mạnh so với 3 tháng đầu năm. Trong đó, nhóm ngành ngân hàng vươn lên chiếm tỷ trọng lớn nhất, vượt qua nhóm doanh nghiệp bất động sản.

Sở giao dịch chứng khoán tại Hà Nội (HNX) vừa công bố tình hình phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong tháng 4/2020.

Theo đó, có 29 doanh nghiệp phát hành thành công với tổng giá trị đạt 30.121 tỷ đồng, chiếm 62,75% tổng giá trị đăng ký. Lũy kế 4 tháng đầu năm, tổng giá trị trái phiếu phát hành đạt mức 70.098 tỷ đồng.

Trong 3 tháng đầu năm, lĩnh vực bất động sản luôn đứng đầu về giá trị phát hành và chiếm tỷ trọng lớn. Nhưng đến tháng 4, nhóm ngành ngân hàng vươn lên dẫn đầu với giá trị phát hành đạt 14.407 tỷ đồng, chiểm tỷ trọng 47,83%.

Cụ thể, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) phát hành 9 lô trái phiếu với tổng giá trị khoảng 5.900 tỷ đồng. Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) phát hành 2 lô trái phiếu với tổng giá trị 2.000 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, có 2 ngân hàng phát hành 1 lần với số trái phiếu là 1.000 tỷ đồng bao gồm: Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB) và Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB).

Diễn biến phát hành TPDN từ T9/2019 - T4/2020 (Nguồn: HNX) ảnh 1
Diễn biến phát hành TPDN từ T9/2019 - T4/2020 (Nguồn: HNX)

Mặc dù không còn là lĩnh vực đứng đầu nhưng bất động sản vẫn là lĩnh vực chiếm tỷ trọng lớn với 32,04% và giá trị phát hành đạt 9.649 tỷ đồng.

Một số thương vụ phát hành trái phiếu đáng chú ý như: CTCP Đầu tư và Phát triển Golf Bình Hải phát hành 2.745,5 tỷ đồng. Công ty TNHH Viễn Thông Trịnh Gia Nguyễn phát hành 1.400 tỷ đồng. CTCP Đô thị FPT Đà Nẵng phát hành 600 tỷ đồng.

Còn lại các doanh nghiệp ở lĩnh vực dịch vụ, xây dựng, sản xuất và chứng khoán tham gia vào thị trường trái phiếu với tổng giá trị hơn 6.050 tỷ đồng./.