TP. HCM tự chọn nhà thầu tư vấn Dự án giải quyết ngập do triều

VietTimes -- Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho TP. HCM được lựa chọn nhà thầu BT đối với gói thầu tư vấn giám sát Dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP. HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1).
TP. HCM tự chọn nhà thầu trong Dự án giải quyết ngập do triều.
TP. HCM tự chọn nhà thầu trong Dự án giải quyết ngập do triều.

Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Chủ tịch UBND TP. HCM phê duyệt phương án lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt để lựa chọn nhà thầu tư vấn giám sát thực hiện hợp đồng BT của Dự án theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu và chịu trách nhiệm về quyết định của mình. 

Đồng thời, UBND TP. HCM tiếp thu ý kiến Bộ KHĐT, chỉ đạo thực hiện lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt đúng quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật về đấu thầu; chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin đã cung cấp và các quyết định của mình. 

Bên cạnh đó, đảm bảo nhà thầu được lựa chọn phải đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm theo yêu cầu của gói thầu; đáp ứng về chất lượng (đặc biệt là năng lực, số lượng của các chuyên gia), kỹ thuật, tiến độ, giá cả và hiệu quả kinh tế, giám sát chặt chẽ các khâu, các giai đoạn thực hiện hợp đồng BT của Dự án, không để xảy ra thất thoát, lãng phí trong quá trình thực hiện.