Tổng kết chống tham nhũng, nhiều nơi “làm cho xong”

Trước thực tế công tác tổng kết việc thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng còn nhiều hạn chế, bất cập, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu phải có tổng kết nghiêm túc từ cấp huyện, quận, sở, ngành đến cấp tỉnh, thành, bộ, ngành, không làm qua loa, chiếu lệ.

Có tình trạng một số đơn vị gắn việc tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng với tổng kết cuối năm, có biểu hiệu “làm lướt” cho xong việc.

Có tình trạng một số đơn vị gắn việc tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng với tổng kết cuối năm, có biểu hiệu “làm lướt” cho xong việc.

Tại cuộc họp tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng của Chính phủ, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Trưởng ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng đã nêu ra nhiều yếu kém. 

Cụ thể, một số nơi còn tổ chức sơ sài, chưa chủ động, chậm triển khai. Chất lượng dự thảo báo cáo tổng kết của một số bộ, ngành còn hạn chế, chưa sâu sắc, chưa đóng góp được những ý kiến về những sơ hở trong chính sách pháp luật để hoàn thiện thể chế, qua đó từng bước ngăn chặn tình trạng tham nhũng. Việc phát hiện hành vi tham nhũng trong nội bộ cơ quan, đơn vị còn yếu; lúng túng trong việc biểu dương, khen thưởng các cá nhân và tổ chức có thành tích trong đấu tranh chống tham nhũng.

Phó thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương nghiêm túc thực hiện đúng kế hoạch được giao. Các thành viên tiếp tục kế hoạch kiểm tra 22 cơ quan còn lại.

Tổng thanh tra Huỳnh Phong Tranh cho biết đến ngày 20/12, đã có 36/57 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan tổ chức khác ở Trung ương hoàn thành gửi dự thảo báo cáo tổng kết về Ban Chỉ đạo qua Thanh tra Chính phủ (đạt 63,1%); có 35/63 tỉnh, thành phố hoàn thành gửi dự thảo báo cáo (đạt 55,5%).

Một số ý kiến tại cuộc họp thẳng thắn nhìn nhận, Ban Chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng chống tham nhũng bài bản, nghiêm túc, nhưng xuống một số địa phương tổ chức thực hiện chưa triệt để, chỉ xây dựng kế hoạch tổng kết cấp tỉnh, mà lơ là việc triển khai tổng kết tại cấp quận, huyện, sở, ngành, có khi lại gắn việc tổng kết 10 năm thi hành luật với tổng kết cuối năm, có biểu hiệu “làm lướt” cho xong việc.

Theo TBKTVN