Tổng Cục thuế phải nâng cấp cổng thông tin điện tử trong tháng 4/2017

VietTimes -- Bộ Trưởng Bộ Tài Chính Đinh Tiến Dũng yêu cầu trong tháng 4/2017 Tổng Cục thuế phải nâng cấp cổng thông tin điện tử, tích hợp với 63 tỉnh, thành để công khai những giải đáp của Cục Thuế; đăng tải những đánh giá của doanh nghiệp để mỗi cán bộ thuế nắm được và điều chỉnh.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ngày 17/3, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết 19/2017 của Chính phủ đối với lĩnh vực thuế. Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng chủ trì hội nghị.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng thẳng thắn cho rằng, báo cáo của cơ quan thuế vẫn mang tính hình thức với những số liệu báo cáo đẹp. Trong khi đó báo chí vẫn có những phản ánh về sự nhũng nhiễu, gây phiền hà với người nộp thuế.

Ông Dũng yêu cầu ngành thuế cần đăng tải lên web những đánh giá của doanh nghiệp (DN) để mỗi cán bộ thuế nắm được và điều chỉnh. Tổng cục Thuế phải nâng cấp cổng thông tin điện tử, tích hợp với 63 tỉnh, TP để sao cho mỗi giải đáp, trả lời của tất cả cục thuế được công khai. Việc này cần thực hiện trong tháng 4/2017.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng giao Tổng cục Thuế biên soạn hướng dẫn thuế, quy trình thuế riêng cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ... Xây dựng quy trình cụ thể, tiếp nhận vướng mắc của doanh nghiệp trên nền tảng điện tử, ghi rõ trách nhiệm từng cấp. Xây dựng dữ liệu thuế điện tử để công khai tình trạng nộp thuế và doanh nghiệp tự xác nhận được việc mình hoàn thành nghĩa vụ thuế mà không phải đến tận các cục thuế như hiện nay.

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, thời gian qua ngành thuế cơ bản đã hoàn thành được mục tiêu, yêu cầu mà Nghị quyết số 19 của Chính phủ, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Ngoài ra, những cải cách của cơ quan thuế thời gian qua được cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận, thể hiện ở kết quả chung đánh giá sự hài lòng của doanh nghiệp năm 2014 là 71% và năm 2016 là 75% doanh nghiệp hài lòng với cải cách thủ tục hành chính thuế.