Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ký ban hành Quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ

VietTimes -- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Quy định số 205, có nội dung về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng (Ảnh: dangcongsan.vn)
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng (Ảnh: dangcongsan.vn)

Một trong những nội dung của quy định là nghiêm cấm 6 hành vi chạy chức, chạy quyền. Theo đó, những hành vi bị nghiêm cấm là "Tiếp cận, thiết lập quan hệ, hối lộ, mua chuộc người có trách nhiệm, chức vụ, quyền hạn hoặc người có liên quan nhằm mục đích có được vị trí, chức vụ, quyền lợi." 

Bộ Chính trị cũng quy định không cho phép việc "tranh thủ mọi lúc, mọi nơi, nhất là các dịp lễ tết, sinh nhật và các cơ hội khác, sử dụng danh nghĩa tình cảm cá nhân, hoặc danh nghĩa tổ chức, cơ quan, đơn vị, cá nhân khác, để tặng quà, tiền, bất động sản, sắp xếp các hoạt động vui chơi, giải trí cho cán bộ lãnh đạo, người có thẩm quyền hoặc người có liên quan nhằm mục đích được sự ủng hộ, tín nhiệm, được vị trí, chức vụ, quyền lợi."

Việc "lợi dụng các mối quan hệ thân quen hoặc sử dụng lợi thế, vị trí công tác, uy tín của người khác để tác động, tranh thủ, gây sức ép với người có thẩm quyền, trách nhiệm trong việc giới thiệu, bổ nhiệm mình hoặc người khác, "cánh hẩu" vào vị trí, chức vụ theo ý đồ cá nhân hoặc một nhóm người", cũng là hành vi bị cấm.

Bên cạnh đó, 3 hành vi khác cũng nằm trong diện bị cấm, là lợi dụng việc nắm được thông tin nội bộ hoặc thông tin bất lợi của tổ chức, cá nhân để đặt điều kiện, gây sức ép đối với người có thẩm quyền, trách nhiệm trong việc giới thiệu, đề cử, bổ nhiệm mình; Dùng lý lịch, xuất thân gia đình, thành tích công tác của bản thân để mặc cả, cài đặt điều kiện, đòi hỏi vô lý đối với tổ chức, cá nhân có thẩm quyền, trách nhiệm nhằm có được vị trí, chức vụ, quyền lợi; Sử dụng các hành vi tiêu cực khác nhằm có được vị trí, chức vụ, quyền lợi;

Bộ Chính trị quy định cũng chỉ ra 8 hành vi bao che, tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền gồm:

1. Biết nhân sự có hành vi chạy chức, chạy quyền nhưng che giấu, thỏa hiệp, không xử lý theo thẩm quyền, hoặc không báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý.

2. Không xử lý theo thẩm quyền quy định, hoặc không báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý khi nhận được đơn, thư phản ánh, tố cáo nhân sự có hành vi chạy chức, chạy quyền.

3. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc dùng uy tín, ảnh hưởng của bản thân và gia đình gợi ý, tác động, gây áp lực để người khác quyết định hoặc tham mưu, đề xuất, nhận xét, đánh giá, biểu quyết, bỏ phiếu giới thiệu nhân sự theo ý mình.

4. Xác nhận, chứng thực, nhận xét, đánh giá không đúng sự thật hoặc làm giả, làm sai lệch nội dung hồ sơ nhân sự, kết quả bầu cử, lấy phiếu giới thiệu, phiếu tín nhiệm, thi tuyển nhằm có lợi cho nhân sự hoặc để đạt mục đích cá nhân.

5. Trì hoãn, không thực hiện khi thấy bất lợi, hoặc chọn thời điểm có lợi đối với nhân sự theo ý mình, để thực hiện quy trình công tác cán bộ.

6. Trực tiếp hoặc gián tiếp nhận hối lộ nhằm giúp cho người khác có được vị trí, chức vụ, quyền lợi không chính đáng.

7. Trực tiếp hoặc gián tiếp hỗ trợ, môi giới cho nhân sự thực hiện các hành vi chạy chức, chạy quyền nêu tại Điều 10 Quy định này.

8. Các hành vi khác nhằm bao che, tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền.

Cán bộ, đảng viên, công chúc, viên chức có hành vi chạy chức, chạy quyền hoặc bao che, tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định hiện hành.

Ngoài ra, nếu là cán bộ đang công tác sẽ bị áp dụng các biện pháp xử lý khác tùy theo hình thức kỷ luật, ví dụ: Bị khiển trách thì đưa ra khỏi quy hoạch cán bộ trong ít nhất 18 tháng; bị cách chức thì đưa ra khỏi quy hoạch cán bộ ít nhất 60 tháng, bị khai trừ ra khỏi Đảng thì xem xét buộc thôi việc.

Các hành vi chạy chức, chạy quyền, bao che, tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền liên quan đến việc đưa, nhận hối lộ hoặc các hành vi vi phạm khác đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự, thì phải chuyển hồ sơ sang cơ quan chức năng để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật; nghiêm cấm giữ lại để xử lý hành chính.