Tốc độ tiêu thụ tài nguyên chênh lệch lớn giữa các nước

Ngày Trái Đất vượt giới hạn năm 2019 là ngày 29/7. Tuy nhiên, ngày này sẽ khác nhau nếu nhân loại tiêu thụ tài nguyên với tốc độ mà người dân các quốc gia dưới đây tiêu thụ.

Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.

Ngày Trái Đất vượt giới hạn năm 2019 là ngày 29/7. Tuy nhiên, ngày này sẽ khác nhau nếu nhân loại tiêu thụ tài nguyên với tốc độ mà người dân các quốc gia tiêu thụ./.

Theo TTXVN/Vietnam+

http://www.vietnamplus.vn/infographics-toc-do-tieu-thu-tai-nguyen-chenh-lech-lon-giua-cac-nuoc/586240.vnp