Tổ chức lại Trung tâm Hội nghị QG thành 04 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc VPCP

VietTimes - Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định về các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Văn phòng Chính phủ.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo đó, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Văn phòng Chính phủ gồm: 1- Trung tâm Hội nghị Quốc gia; 2- Hội trường Thống Nhất; 3- Nhà khách La Thành; 4- Trung tâm Hội nghị Quốc tế; 5- Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vương (được đổi tên từ Nhà khách 37 Hùng Vương).

Như vậy, Trung tâm Hội nghị Quốc gia được tổ chức lại thành 4 đơn vị sự nghiệp công lập độc lập trực thuộc Văn phòng Chính phủ gồm: Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Nhà khách La Thành, Trung tâm Hội nghị Quốc tế, Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vương.

Theo Thông báo của Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Văn phòng Chính phủ, về xếp hạng đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Văn phòng Chính phủ, Trung tâm Hội nghị Quốc gia tiếp tục là đơn vị sự nghiệp công lập hạng đặc biệt, thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Quyết định số 1275/QĐ-TTg ngày 28/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ; Tổng Giám đốc tiếp tục được hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 1,25.

Hội trường Thống Nhất, Nhà khách La Thành, Trung tâm Hội nghị Quốc tế, Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vương là đơn vị sự nghiệp công lập hạng một; Giám đốc được hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 1,0.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp công lập có kế hoạch đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất phù hợp với quy hoạch chung; nâng cao chất lượng phục vụ nhất là phục vụ nhiệm vụ chính trị; tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả kinh doanh, góp phần cải thiện đời sống của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Chính phủ.

X.T