Tiếp tục ngưng đánh bắt tầng đáy từ 20km trở vào tại 4 tỉnh miền Trung

VietTimes -- Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đã có yêu cầu tiếp tục ngưng khai thác hải sản tầng đáy ở khoảng 20km trở vào bờ của bốn tỉnh nói trên, giao Bộ Y tế tiếp tục lấy mẫu kiểm tra, cập nhật chất lượng hải sản ở bốn tỉnh miền Trung, tiến tới “công bố công khai vào thời điểm thích hợp”.
Tiếp tục ngưng đánh bắt tầng đáy từ 20km trở vào bờ biển miền Trung
Tiếp tục ngưng đánh bắt tầng đáy từ 20km trở vào bờ biển miền Trung

Ngày 13/6, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã tiếp tục chỉ đạo các bộ ngành, địa phương thực hiện các giải pháp ổn định đời sống và sản xuất, kinh doanh cho nhân dân 4 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển.

Theo đó, Phó thủ tướng giao bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo lực lượng kiểm ngư giám sát việc đánh bắt ở khoảng 20km trở vào bờ.

Đối với khối lượng hải sản hiện đang tồn kho, Phó Thủ tướng yêu cầu các tỉnh thống kê, kiểm tra, đánh giá hồ sơ, chứng minh rõ nguồn gốc, tổng hợp, báo cáo Bộ Công Thương thẩm tra.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên môi trường phải tiếp tục giám sát chặt chẽ việc khắc phục các lỗi vi phạm của Formosa, đảm bảo đúng tiến độ, đúng cam kết và quy định của pháp luật Việt Nam. Đồng thời phối hợp với UBND tỉnh Hà Tĩnh theo dõi, giám sát chặt chẽ hoạt động của Formosa, kịp thời xử lý ngay khi có vấn đề phát sinh, tiếp tục thực hiện quan trắc về khí thải, nước thải, chất thải của Formosa.

Về dự án phục hồi, tái tạo các hệ sinh thái thủy sinh và nguồn lợi thuỷ sản, Phó thủ tướng yêu cầu hai bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên môi trường rà soát, xác định phạm vi thực hiện, theo hướng tập trung vào những vùng có môi trường sinh thái biển phục hồi chậm hoặc chưa phục hồi, có tác động lớn đến phát triển kinh tế của địa phương.

Phó thủ tướng cũng giao bộ Y tế phối hợp với các bộ Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, xác định người bị thiệt hại và được hỗ trợ cấp bảo hiểm y tế, đảm bảo không trùng lặp với các chính sách hiện có khác.

Phó thủ tướng yêu cầu dù việc thống kê, xác định, chi trả tiền bồi thường lớn và phức tạp, nhưng phải hoàn thành chi trả bồi thường trước 30/6/2017, đảm bảo không còn người dân nào đúng diện được đền bù mà không được chi trả tiền bồi thường.

Phó thủ tướng cũng cho biết sau khi tạm ứng gần 5.300 tỷ đồng để các tỉnh bồi thường cho người bị thiệt hại, tính đến ngày 30/5, việc đền bù đã đạt hơn 84%. Chính phủ cũng vừa tạm ứng lần bốn 1.500 tỷ đồng kinh phí bồi thường nhằm sớm kết thúc giai đoạn bồi thường thiệt hại, chuyển sang giai đoạn triển khai thực hiện các đề án.