Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng để phát hiện, động viên kịp thời các tập thể, cá nhân xuất sắc

Sáng qua, 22/10/2018, tại Quảng Ninh, Bộ TT&TT tổ chức Hội nghị tâp huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2018. Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm đã tham dự và phát biểu tại Hội nghị...

Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm phát biểu tại Hội nghị

Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm phát biểu tại Hội nghị

Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác thi đua khen thưởng của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong thời gian qua. Đồng thời Thứ trưởng cũng khẳng định: Bộ TT&TT là Bộ quản lý về công nghệ và tuyên truyền; tự hào gánh trên vai những sứ mệnh thiêng liêng và càng phải thấy trách nhiệm nặng nề trước mục tiêu đổi mới, phát triển của đất nước. Do đó, thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng để phát hiện, động viên, khuyến khích các tập thể, cá nhân xuất sắc; đồng thời tuyên truyền rộng rãi trên toàn xã hội để lan tỏa các điều tốt, tạo nên sự đồng thuận, niềm tin xã hội và khát vọng về một dân tộc hùng cường chính là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của Bộ TT&TT.

Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng để phát hiện, động viên kịp thời các tập thể, cá nhân xuất sắc ảnh 1

 Các đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn

Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế và thách thức cần tiếp tục nghiên cứu đổi mới trong thời gian tới của công tác thi đua khen thưởng như: cần chủ động tận dụng tối đa lợi thế Cách mạng công nghiệp 4.0 mang lại và đổi mới để theo kịp với sự thay đổi và vươn lên mạnh mẽ của ngành TT&TT; đồng thời tránh hành chính hóa công tác thi đua khen thưởng đối với các hoạt động mang tính chất đổi mới sáng tạo. 

Nhìn lại 9 tháng đầu năm 2018, công tác thi đua khen thưởng của Bộ TT&TT diễn ra hết sức sôi động. Các hoạt động thi đua khen thưởng gắn kết chặt chẽ với triển khai các phong trào thi đua do Thủ tướng phát động như: phong trào doanh nghiệp hội nhập và phát triển; phong trào Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau, phong trào “Ngành TT&TT chung sức xây dựng nông thôn mới”… được thường xuyên hưởng ứng và phát động trong toàn Ngành. Ngoài ra, Bộ đã thẩm định, lập thủ tục hồ sơ trình khen thưởng cấp Nhà nước cho 72 tập thể và 131 cá nhân; khen thưởng các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp thuộc Bộ; tặng cờ thu đua/bằng khen cho hơn 200 tập thể và gần 430 cá nhân; hiệp y khen thưởng cho 69 tập thể và tặng trướng lưu niệm cho 02 tập thể.

Tuy nhiên,Thứ trưởng Phan Tâm cũng  mong muốn: Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2018  phải đạt được mục đích: cập nhật và trang bị đầy đủ các chủ trương, chính sách và hệ thống các quy định về công tác thi đua khen thưởng của Đảng và Nhà nước cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong ngành TT&TT để công tác thi đua khen thưởng ngày càng được thực hiện hiệu quả.