Thủ tướng: Việt Trì sẽ là thành phố lễ hội về cội nguồn

VietTimes -- Thủ tướng Chính phủ ủng hộ đề xuất của tỉnh Phú Thọ về việc xây dựng Việt Trì trở thành trung tâm lễ hội về cội nguồn. Đồng thời, với những lợi thế về giao thông, Thủ tướng gợi ý, cần xây dựng TP. Việt Trì trở thành trung tâm logistics trong vùng.
Thủ tướng Chính phủ ủng hộ đề xuất của tỉnh Phú Thọ về việc xây dựng thành phố Việt Trì trở thành thành phố lễ hội về cội nguồn.
Thủ tướng Chính phủ ủng hộ đề xuất của tỉnh Phú Thọ về việc xây dựng thành phố Việt Trì trở thành thành phố lễ hội về cội nguồn.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, Phú Thọ có nhiều tiềm năng phát triển, tỉnh nằm cạnh Hà Nội, có 3 con sông chảy qua và có lợi thế về phát triển du lịch. Hiện, Phú Thọ là một trong 3 tỉnh vừa được bổ sung vào quy hoạch xây dựng Vùng Thủ đô Hà Nội.

Thủ tướng ủng hộ đề xuất của tỉnh Phú Thọ về việc xây dựng Việt Trì là thành phố lễ hội về cội nguồn. Thủ tướng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các bộ, ngành liên quan xây dựng đề án cụ thể về việc này trình Thủ tướng Chính phủ.

Đặc biệt, với những lợi thế về giao thông, Thủ tướng gợi ý, cần xây dựng TP. Việt Trì trở thành trung tâm logistics vùng.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng mong muốn Phú Thọ sẽ tăng gấp đôi lần số doanh nghiệp vào năm 2020