Thủ tướng trả lời chất vấn về chính sách cán bộ

VietTimes -- Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Cụ thể, Đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Hùng, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên chất vấn: "Cử tri Thái Nguyên đã có nhiều kiến nghị về những bất cập trong quá trình áp dụng địa bàn được thụ hưởng chính sách theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn.

Do đó, đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho biết có thu hồi số tiền mà các địa phương đã chi trả không đúng đối tượng khi thực hiện Nghị định số 116/2010/NĐ-CP hay không; xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong quá trình hướng dẫn thực hiện áp dụng không đúng về đối tượng thụ hưởng các chính sách theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP như thế nào?"

Trả lời chất vấn trên, Thủ tướng Chính phủ cho biết, về xác định địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Dân tộc đã có công văn hướng dẫn xác định địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn thuộc phạm vi áp dụng Nghị định số 116/2010/NĐ-CP.

Về kinh phí các Bộ, ngành, địa phương đã chi trả cho cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở các xã, thôn không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 116/2010/NĐ-CP, hiện nay, các Bộ, ngành, địa phương đang tổng hợp số đối tượng và kinh phí chi trả các chế độ quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở xã, thôn không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 116/2010/NĐ-CP để gửi Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Về Nghị định quy định chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế và các cơ quan liên quan tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện 3 Nghị định của Chính phủ, gồm: Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn; Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên, ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn; Nghị định số 64/2009/NĐ-CP ngày 30/7/2009 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, viên chức y tế công tác ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn để trình Chính phủ ban hành Nghị định mới quy định chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn trong quý IV/2017.